Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2013; 62, 202
Kategorie: Nové knihy

Dobrota D. a kol.

Lekárska biochémia, vysokoškolská učebnica,

1. slovenské vydanie. Martin: Osveta 2012, 723 s.

ISBN 978-80-8063- 293-9.

Kolektív renomovaných a kvalifikovaných odborníkov M. Brechtlová, D. Dobrota, A. Drgová, J. Guzy, L. Halčák, D. Ježová, P. Kaplán, O. Križanová, I. Kron, J. Lehotský, B. Liška, M. Mareková, I. Pecháň, J. Podhradský a P. Račay v rámci riešenia projektu KEGA 3187/05 zostavili a napísali vysokoškolskú učebnicu biochémie.

Recenzovaná učebnica má 8 kapitol. V prvej autori popisujú štruktúru, vlastnosti a biologické funkcie prírodných látok, v druhej biochémiu bunky, v tretej enzýmy, v štvrtej metabolizmus, v piatej princípy regulácie živých systémov, v šiestej biochemické základy uchovávania a prenosu genetickej informácie, v siedmej základy funkčnej biochémie, v ôsmej nazvanej špeciálna časť sa zaoberajú xenobiochémiou, voľnými radikálmi a inými reaktívnymi formami kyslíka a dusíka, biochémiou apoptózy a nekrózy, karcinogenézou  a v záverečnej časti analyzujú biochémiu a patobiochémiu ústnej dutiny.

Analýza obsahu diela ukazuje, že autorom sa podarilo pokryť prakticky všetky najdôležitejšie časti matérie biochémie z pohľadu teoretickej  i aplikačnej stránky.

Odborná kvalifikácia a dlhoročné pedagogické pôsobenie autorov na univerzitách alebo v SAV sa vysokou mierou odrazila v štruktúre a obsahu textu jednotlivých kapitol, pretože celé dielo je napísané veľmi logicky, racionálne (i keď má 723 strán A4 formátu) a hlavne názorne. Všetky dôležité popisované miesta v jednotlivých štruktúrach autori označili farebne, čo umožní študentovi rýchlejšie pochopiť a lepšie zapamätať si najdôležitejšie zmeny, ktoré sa odohrávajú v popisovaných reakciách.

Najdôležitejšie biochemické poznatky sú vhodnou mierou aplikované na fyziologické a patofyziologické parametre a hlavne tam, kde je to už známe až na diagnózu.

Vynikajúca je i grafická úprava recenzovaného diela.

Vydaním tejto učebnice sa do určitej miery zaplní medzera, ktorú v študijnej literatúre biochémie súčasne evidujeme. I keď má učebnica v názve „lekárska“, jej obsah je univerzálny a dá sa použiť i pri výučbe farmaceutov alebo inžinierov.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2013 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se