Vzácná onemocnění v Itálii: analýza nákladů a farmakoterapie


Autoři: Fabio Petrelli;  Iolanda Grappasonni;  Lenka Kračmarová;  Pasquale Cioffi;  Seyed Khosrow Tayebati;  Lucia Esposito
Působiště autorů: Università degli Studi di Camerino, School of Specialization in Hospital Pharmacy, Camerino (MC), Italy ;  Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Lékárna, Czech Republic ;  Chieti Hospital, Italy ;  Università degli Studi di Camerino
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2013; 62, 159-162
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem práce bylo zanalyzovat, jakým způsobem je zajištěna léčba vzácných nemocí v italském regionu Kampánie (konkrétně v zařízení Místní lékařské společnosti v 47. zdravotním okrsku Neapole 1), a to zejména s přihlédnutím na současně platné směrnice v této oblasti; dále ekonomicky vyčíslit incidenci těchto patologií v každém čtvrtletí roků 2007 a 2008. Vzácná onemocnění jsou z každého úhlu pohledu závažnou problematikou. Pacienti narážejí na významné obtíže při získávání informací a při hledání nejvýhodnějšího způsobu zajištění léčby v rámci zdravotnického systému. Lékařské předpisy vystavené v letech 2007 a 2008 byly analyzovány po jednotlivých čtvrtletích s cílem zjistit počet pacientů s každou patologií, použitou léčbu, množství předepsaných léčivých přípravků a náklady na léčbu. Získaná data ukazují významný nárůst nákladů mezi léty 2007 a 2008 a mezi jednotlivými čtvrtletími roku 2008. V důsledku absence specifických guidelines v regionu Kampánie vytvořila Místní lékařská společnost Neapole 1 postup pro pacienty se vzácnými nemocemi, který jim umožní zajistit bezplatnou léčbu těmi přípravky, na které by jinak dopláceli.

Klíčová slova:
vzácná onemocnění • náklady • zajištění léčby • Itálie


Zdroje

1. BCC Research. Global markets for orphan drugs, report. Wellesley: BCC 2007. http://www.bccresearch.com/report/ /PHM038B.html (13. 2. 2009)

2. Regulation (EC) n. 847/2000 of the Commission of 27 April 2000. Application of the criteria for the designation of orphan medicinal product and definitions of the concepts ‘similar medicinal product’ and ‘clinical superiority’. O.J. L103 28.04.2000: 5–8.

3. Drummond M. F., Wilson D. A., Kanavos P., Ubel P., Rovira J. Assessing the economic challenges posed by orphan drugs. Int. J. Technol. Assess. Health. Care 2007; 23, 36–42.

4. McCabe C., Claxton K., Tsuchiya A. Orphan drugs and the NHS: should we value rarity? BMJ 2005; 331, 1016–1019.

5. Regolamento di istituzione della Rete Nazionale delle Malattie Rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie per circa 350 MR. DM n. 279 del 18 maggio 2001. GURI n. 160 del 12 luglio 2001 (Suppl Ord n. 180/L).

6. Bianchi F., Taruscio D. Registro Nazionale Malattie Rare. Epidemiologia di 44 malformazioni congenite rare in Italia. Rome: Istituto Superiore di Sanità 2002; Rapporti ISTISAN 02/36.

7. Riforma del Titolo V della Costituzione. Legge Costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3. GURI n. 248 del 24 ottobre 2001.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2013 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se