Změny v redakci časopisu Česká a slovenská farmacie


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2014; 63, 151
Kategorie: Úvodník

Rádi bychom Vás informovali o změně vedoucího redaktora a sídla redakce časopisu Česká a slovenská farmacie vydávaného Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Doc. RNDr. Pavla Komárka, PhD. na pozici vedoucího redaktora vystřídá doc. PharmDr. Kateřina Dvořáčková, Ph.D., z Ústavu technologie léků brněnské Farmaceutické fakulty. Tato instituce bude i novým sídlem časopisu. Nová vedoucí redaktorka byla do své funkce jmenována výborem České farmaceutické společnosti v červnu 2014.

Dosavadnímu vedoucímu redaktorovi doc. RNDr.  Pavlu Komárkovi, PhD. patří za jeho mnohaletou, pečlivou a odpovědnou práci velké poděkovaní. Poděkování patří také asistentce vedoucího redaktora paní Evě Sabudkové. Za působení doc. Komárka došlo k celkové změně designu časopisu, zpřístupnění časopisu v řadě vědeckých databází a celkovému posunu úrovně časopisu. Spolu s dalšími členy České farmaceutické společnosti, a to zejména prof. PharmDr. Miloslavou Rabiškovou, CSc. a doc. RNDr. Jiřinou Spilkovou, CSc. usilovali v uplynulém období o získání impakt faktoru pro časopis. I přes nesmírnou snahu se jej bohužel zatím získat nepodařilo. Doc. Pavel Komárek se dál bude podílet na vydávání časopisu jako člen redakční rady. Odstupující a nová redakce budou do konce roku 2014 spolupracovat.

Prioritou nové redakce je jednoznačně v započatém úsilí o získání impakt faktoru pokračovat. V tomto směru je důležité požádat o pomoc zejména přispívajících autorů časopisu. Česká a slovenská farmacie by se měla stát časopisem pouze kvalitních vědeckých prací či přehledových sdělení přednostně v anglickém jazyce podložených zahraničními impaktovanými literárními zdroji. Stejně tak by autoři neměli zapomínat časopis Česká a slovenská farmacie citovat ve svých příspěvcích do zahraničních impaktovaných časopisů. Kvalitativní posouzení časopisu závisí nejen na tom, jak je on sám citován, ale také na tom, jaké publikace citují v zahraničních časopisech příspěvky v něm uvedené. Zmíněná kritéria budou také součástí nových pokynů pro autory.

Úsilí o zisk impakt faktoru pro časopis Česká a slovenská farmacie bude také podpořeno jeho otevřením se světu. Pro české uživatele budou všechny příspěvky ihned po zveřejnění přístupné na http://www.prolekare.cz/casopisy po krátké registraci. Velkou změnou je zpřístupnění článků pro zahraniční čtenáře, v anglické verzi webových stránek budou plné texty příspěvků dostupné volně.

Věříme, že spolupráce redakce s autory odborných publikací a jejich publikační aktivita budou i nadále časopis Česká a slovenská farmacie rozvíjet.

redakce časopisu


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2014 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se