Pracovní den sekce technologie léků České farmaceutické společnosti ČLS JEP
Pokroky v lékových formách


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2015; 64, 184
Kategorie: Souhrny přednášek

Brno, 3. září 2015

Dne 3. září 2015 se na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity konal pracovní den Sekce technologie léků s názvem Pokroky v lékových formách. Akci pořádala Sekce technologie léků České farmaceutické společnosti ČLS JEP spolu s nově založeným Vzdělávacím institutem Farmaceutické fakulty VFU Brno a finančně ji podpořila společnost Česká lékárna Holding, a.s. – provozovatel sítě lékáren Dr. Max. Akce byla spojena též s posterovou prezentací výsledků dosažených v oblasti farmaceutické technologie na brněnské i hradecké Farmaceutické fakultě.

Akce se celkově účastnilo 84 účastníků z různých oblastí farmacie – z akademické oblasti (Farmaceutická fakulta VFU Brno, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-technologická – Univerzita Pardubice, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta chemická – Vysoké učení technické v Brně v Brně), výzkumných ústavů (Akademie věd ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno), farmaceutických firem (Zentiva, k.s. Promed, Tekro, Walmark, Aveflor, Bioveta, Lunaria) i z nemocničních a veřejných lékáren.

V průběhu akce byly prezentovány novinky v oblasti farmaceutické technologie. PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno prezentoval možnosti využití nanotechnologií při vývoji vakcín. PharmDr. Petr Doležel, Ph.D. představil účastníkům Možnosti aplikace Quality by Design přístupu ve farmaceutické technologii. Velmi zajímavá byla také přednáška na téma Liquisolid systémy od doc. PharmDr. Jana Gajdzioka, Ph.D. (Ústav technologie léků FaF VFU). Na své si přišli také účastníci a zejména účastnice, které zajímá oblast kosmetiky. Svou přednáškou Kosmetické přípravky na stárnoucí pleť – současné trendy je velmi zaujala doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc. (Ústav technologie léků FaF, VFU). Z dalších témat se na pracovním dni objevila např. Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností prášků ve farmaceutické technologii (Ing. Hana Hurychová, doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D., Mgr. Jan Stoniš, Katedra farmaceutické technologie, FaF UK, Hradec Králové), Formulační aspekty orodispergovatelných tablet (Mgr. Jan Stoniš, doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D., Ing. Hana Hurychová, Katedra farmaceutické technologie, FaF UK, Hradec Králové), Pelety se zpožděným uvolňováním sacharidů pro prevenci hypoglykémie (PharmDr. Aleš Franc, Ph.D., Ústav technologie léků, FaF VFU, Brno), Využití modifikátorů pH v technologii lékových forem s řízeným uvolňováním léčiv (PharmDr. Eliška Mašková, doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D., Ústav technologie léků, FaF VFU, Brno), Větvené polyestery jako mukoadhezivní nosiče léčiv (PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D., doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc., Katedra farmaceutické technologie, FaF UK, Hradec Králové), Poly(meth)akryláty v technologii matricových tablet (Mgr. Daniel Pěček, doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D., Ústav technologie léků, FaF VFU, Brno), Automatizace extrakce tramadol-hydrochloridu z lékových forem s prodlouženým uvolňováním (Mgr. Kateřina Myslíková, Ing. Alena Komersová, Ph.D., Ing. Václav Lochař, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice).

Cílem této akce bylo nejen představit novinky z oblasti farmaceutické technologie, ale také navázat osobní kontakt mezi účastníky, který bude jistě přínosem v rozvoji této oblasti formou mezioborové spolupráce. V následující části jsou uvedena rozšířená abstrakta přednášek a posterových prezentací z této oborové akce.

Za organizační výbor

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2015 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se