Výdaje na léky a péči pro stárnoucí populaci


Autoři: Petra Marešová;  Hana Mohelská;  Kamil Kuča
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2015; 64, 173-177
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem příspěvku je specifikovat hlavní determinanty ovlivňující budoucí vývoj zdravotnických výdajů vzhledem kpředpokládanému stárnutí populace. Pozornost bude zaměřena na demografii seniorů, důchody obyvatel, jejich výdaje na léky aneformální péči oseniory v České republice avEU. Hlavní metodou pro dosažení cíle byla analýza dostupných dat specifikujících determinanty výdajů veřejného zdravotnictví.

Současná situace včlenských zemích EU je řešena pomocí analýzy veřejných výdajů spoužitím dat zveřejných databází, jako je Eurostat či OECD. Specifikace typů léků určených pro stárnoucí populaci jsou zaměřeny na Českou republiku.

Z provedené analýzy vyplývá, že základní determinanty výdajů veřejného zdravotnictví jsou demografická struktura obyvatel, legislativní podmínky aproduktivita práce. Cílem efektivního vynakládání výdajů veřejného zdravotnictví by mělo být nejen dosažení vyššího věku dožití ale také schopnost obyvatel delšího období produktivity práce aprodloužení doby, kdy jsou soběstační. Za těchto okolností lze v rámci fenoménu stárnutí populace vidět příležitosti pro ekonomický růst.

Klíčová slova:
stárnoucí populace • náklady • výdaje na léky • strategický plán


Zdroje

1. Žumárová M. Subjektivní pohoda a kvalita života seniorů. 1. vydání. Prešov: Akcent print 2012.

2. Laurance J. Why an ageing population is the greatest threat to society, The Independent. 2002. Available from: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/why-an-ageing-population-is-the-greatest-threat-to-society-656997.html

3. WHO: Dementia. The Website of WHO 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/

4. European Commission. The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, longterm care, education and unemployment transfers. The report of the Economic Policy Committee and the Directorate General 2006.

5. Bloom D. E., Boersch-Supan A., McGee P., Seike A. Population Aging: Facts, Challenges, and Responses. 2011. PGDA Working Paper No. 71.

6. Vellas B., Hausner L., Frolich L., Cantet C., et al. Progression of Alzheimer disease in Europe: Data from the European ICTUS study. Current Alzheimer Research. 2012; 9(8), 902–912.

7. Allegri R. F., Butman J., Arizaga R. L., et al. Economic impact of dementia in developing countries: an evaluation of costs of Alzheimer-type dementia in Argentina. Int Psychogeriatr. 2007; 19, 705–718.

8. Wang G., Cheng Q., Zhang S., et al. Economic impact of dementia in developing countries: an evaluation of Alzheimer-type dementia in Shanghai, China. J Alzheimer Dis. 2008; 15, 109–115.

9. Herrmann N., Lanctôt K. L., Sambrook R., et al. The contribution of neuropsychiatric symptoms to the cost of dementia care. Int J Geriatr Psychiatry. 2006; 21, 972–976.

10. Marshall M., Tibbs M. A. Social work and people with dementia. Bristol 2006. The Policy Press 248.

11. Wimo A., Gustavsson A., McDaid D., Ersek K., Georges J., Gulacsi L, et al. The economic impact of dementia in Europe in 2008: cost estimates from the Eurocode project. Int J Geriatr Psychiatry 2010; 26, 825–832.

12. Marešová P., Klímová B., Kuča K. Alzheimerova nemoc: význam nových léků a národní strategie pro snížení nákladů na léčbu. Čes. slov. Farm. 2015; 64, 25–30.

13. Geogonline. Opportunities from an Ageing Population. Website of the Geogonline.uk. 2013. Available from: www.geogonline.org.uk/Opportunities

14. OECD: Public spending on healthand long-term care: a new setof projection. 2013. Available from: http://www.oecd.org/eco/growth/Health%20FINAL.pdf

15. Eurostat. European database. 2015. Available from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di04&lang=en

16. Pettinger T. The Impact of an Ageing Population on the Economy, Economics Help Revision. 2013. Available from: http://www.economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/

17. Mohelská H., Marešová P., Kuča K. Economics aspects of ageing population. In: WCBEM: 3rd World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2014) Rome-ITALY on 09 –11 April 2014. Roma 2014; 6.

18. Gola P. Familyhealth care costsgrow. 2013. http://www. investujeme.cz/rodinne-vydaje-za-zdravotni-peci-porostou/#ixzz3dtC6j6m2

19. Práznovcová L. Farmakoterapie seniorů v České republice: v kontextu k farmakoekonomice. Česká geriatrická revue 2003; 4.

20. Institut důstojného stárnutí. Farmakoterapie v domovech pro seniory, ústavech sociální péče a ústavech dlouhodobé péče 2015. http://www.dustojnestarnuti.cz/zdravi/farmakoterapie-v-domovechpro-seniory-ustavech-socialni-pece-a-ustavech-dlouhodobe-pece/

21. Schmader T., et al. Stereotype threat deconstructed. Current Directions in Psychological Science 2010; 19(1), 14–18.

22. Castleden C. M., et al. Increased sensitivity to nitrazepam in old age: BMJ 1977; I, 10–12.

23. Grundmann M. Problémy s podáváním léků ve stáří: nežádoucí účinky léků. Interní medicína pro praxi 2001; 2, 82–84.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2015 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se