Přehled elektronických kurzů

Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Adherence - zásadní podmínka úspěchu léčby

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: VFN metabolismu, Praha LF UK
Odborná garance: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Inzerce

Acne vulgaris - možnosti léčby

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Kateřina Macháčková
Odborná garance: doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Epidemiologie a klinický obraz herpes zoster

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Odborná garance: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Poruchy kognitivních funkcí

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Odborná garance: Prim. MUDr. Vanda Franková, Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Astma bronchiale a specifika inhalační lékové formy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Odborná garance: prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Chronická plicní hypertenze

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: LF UK v Praze
Odborná garance: doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčba akutní bolesti - možnosti a způsob rozhodování

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. David Doležal
Odborná garance: MUDr. Daniel Nalos, Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Topická léčba psoriázy

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.
Odborná garance: Mgr. Michal Hojný, doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Odborná garance: MUDr. Pavel Doubek
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Komorbidity u psoriázy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hormonální léčba akné

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.
Odborná garance: Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Kolorektální karcinom a cílená terapie

Předpokládaný čas: 25 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, MHA Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, MHA Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Průlomová bolest v onkologické praxi

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Marek Sochor
Odborná garance: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Vysoké dávky statinů

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Odborná garance: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Olga Zapletalová
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Odborná garance: Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., doc. MUDr. Jiří Ceral, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Mechanizmy vzniku lékové rezistence u karcinomu prsu a možnosti jejich ovlivnění

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Zuzana Bielčiková
Odborná garance: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Vakcinace dospělých s autoimunitními zánětlivými revmatologickými chorobami

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Martin Žurek, Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Příchod nových biologik - změna léčebných schémat u Crohnovy nemoci

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Odborná garance: MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Antikoncepce a její další výhody pro uživatelky

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 body ČLnK, 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Odborná garance: MUDr. Petr Kovář
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Crohnova choroba a psoriáza

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Žilní tromboembolická nemoc, současný stav prevence, diagnostiky a léčby

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Filtrovat dle specializace
Zrušit všechny filtry

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se