POUŽITÍ VOLNĚ PRODEJNÝCH PŘÍPRAVKŮS OBSAHEM IBUPROFENU V SAMOLÉČENÍ


Use of OTC Preparations Containing Ibuprofen in Self-Medication

Ibuprofen (MO1AE01) is a suitable means for self-medication with regard to its relatively widespectrum of indication, good tolerance, and safety. In the Czech Republic, OTC preparationscontaining ibuprofen represent frequently used medicaments. The paper examines solid divideddosage forms for oral administration. A survey based on questionnaires reveals in what indicationsand according to what dosing schemes the purchased preparations are used, and the paper e valuatespossible risks. Strengthening of the role of the pharmacist as the provider of information on drugs,keeping patients™ drug records in pharmacies, and deepening of the mutual cooperation of thephysician and pharmacist would contribute to increase the safety of the use of the preparationsunder study.

Key words:
ibuprofen - OTC - self-medication


Autoři: B. Macešková
Působiště autorů: Ústav aplikované farmacie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 131-134
Kategorie: Články

Souhrn

Ibuprofen (M01AE01) je vhodným prostředkem k samoléčení vzhledem k poměrniě široké indikačníoblasti, dobré snášenlivosti a bezpečnosti. V ER představují OTC přípravky s obsahem ibuprofenufrekventni používaná léčiva. Sledovány byly pevné dělené lékové formy pro perorální aplikaci.Pomocí dotazníkového průzkumu bylo zjšitěno, v jakých indikacích a podle jakých dávkovacíchschémat jsou zakoupené přípravky užívány, a zhodnocena případná rizika. Ke zvýšení bezpečnostiužívání sledovaných přípravku by přispělo posílení role farmaceuta jakožto informátora o léčivech,vedení pacientských lékových záznamu v lékárnách a prohloubení vzájemné komunikace lékařea farmaceuta.

Klíčová slova:
ibuprofen - OTC - samoléčení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se