VYUžITÍ AMPEROMETRICKÉ DETEKCE (AD)PřI STANOVENÍ LÉčIV NESEPARAčNÍMIPRůTOKOVÝMI METODAMI - PRůTOKOVÁINJEKčNÍ ANALÝZA (FIA) A SEKVENčNÍINJEKčNÍ ANALÝZA (SIA)


Improvement of Amperometric Detection (AD) by Determination of Drugs by FlowInjection Methods - Flow Injection Analysis (FIA) and Sequential Injection Analysis (SIA)

The present review dealing with the use of various electrochemical detection systems in flowmethods of analysis of drugs (such as FIA and SIA techniques). The review covers the period of 1988to 1998 and involves 78 references. The drugs determined are arranged according to the functionalgroups undergoing electrochemical transformation; for all the analytes data on the detectionconditions, detection limits and ranges of quantitation are included. Advantages and drawbacks ofamperometric detection of drugs in flow systems are discussed.

Key words:
flow methods - analysis of drug Πamperometric detection


Autoři: P. Papugová;  M. Poláček
Působiště autorů: Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 107-112
Kategorie: Články

Souhrn

Tento přehled se zabývá využitím různých elektrochemických detekčních systémů v průtokovýchmetodách analýzy léčiv (jako jsou metody FIA a SIA). Přehled pokrývá období od roku 1988-1998a zahrnuje 78 odkazů. Stanovované léčivé látky jsou seřazeny podle funkčních skupin podléhajícíchelektrochemické transformaci; analytická data zahrnují detekční podmínky, detekční limity a rozsahy kvantity. Rovněž se zabývá výhodami a nevýhodami amperometrické detekce léčiv v průtokových systémech.

Klíčová slova:
průtokové metody - analýza léčiv - amperometrická detekce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se