FYTOTERAPEUTICKÉ ASPEKTY ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU*8. MAGNOLKA ČÍNSKÁ (SCHISANDRA CHINENSIS (TURCZ.) BAILL.): PRODUKCE DROG A JEJICH HODNOCENI, LÉČIVÉA DIETETICKÉ PŘÍPRAVKY


Phytotherapeutic Aspects of the Diseases of the Circulatory SystemS. Schisandra chinensis (TURCZ.) BAILL.: Production of Drugs and Their Evaluation, Medicinal and Dietetic Preparations

Extracts from the fruits (seeds) of Schisandra chinensis L. and pure isolated substances are one of the components of medicinal preparations designed for the treatment of cardiovascular diseases, liver diseases, diseases of the CNS related to the old age, as a supplement in the treatment of neoplasms, diabetes, etc. They are also used for the production of nutraceuticals (soft drinks and health foods), preparations for oral hygiene and for the care for the slon and hair. The review discusses complex analytickl methods used for the determination of the content of substances and the phenomena of population ecology in relation with drog production.

Key words:
Schisandra chinensis - lignans of dibenzo[a,c]cyclooctadiene type - dr~g production - analytickl methods -population ecology-medicinal preparations - nutraceuticals


Autoři: L. Opletal;  M. Křenková;  P. Havlíčková
Působiště autorů: Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 219-224
Kategorie: Články

Souhrn

S.
Magnolka čínská (Schisandra chinensis (TURCZ.) BAILL.):

Produkce drog a jejich hodnocení, léčivé a dietetické přípravkyExtrakty z plodů (semen) magnolky čínské a čisté izolované látky jsou jednou z komponent léčivých přípravků navržených pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění, chorob jater, nemoci CNS spojených se stářím, jako doplněk při léčbě neoplazmat, diabetu aj. Uplatňují se také v produkci nutraceutik (nealkoholických nápojů a přípravků racionální výživy), přípravků pro ústní hygienu, k ošetřování pokožky a vlasů. V přehledu jsou diskutovány komplexní analytické metody používané pro stanovení obsahu látek a fenomény populační ekologie v souvislosti s produkcí drog.

Klíčová slova:
Schisandra chinensis - lignany dibenzo[a,c]cyklooktadienového typu - produkce drog - analytické metody - populační ekologie - léčivé přípravky - nutraceutika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se