VLIV CHITOSANU NA PRODUKCI 0ANTHRACENOVÝCH DERIVÁTU V TKÁŇOVÉ KULTUŘE RHEUM PALMATUM L.


Effect of Chitosan on the Production of Anthracene Derivatives in the Tissue Culture of Rheum palmatum L.

Explant cultures have been, besides other things, used for elicitation, which is an economically advantageous method making use of protective mechanistu of plants to increase the production of secondary metabolites. The present study investigated the effect of 6, 12, 24, 48, 72, and 168 hours lasting action of four concentrations of the biotic elicitor chitosan on the production of anthracene derivatives by the callus and suspension culture ofRheum palmatum L. The culture was cultivated on a Murashige-Skoog medium with an addition of 10 mg.l-1 of a-naphthylacetic acid. A positive effect on the production was exerted in particular by elication ofthe suspension culture. The maximal content of anthracene derivatives (1.181 %), found by photometric determination according to PhBs 4, as demonstrated after 24-bour action of a chitosan solution of a concentration of 1 mg/30 tul of the medium. In contrast to the suspension culture, the production of anthracene derivatives in the callus culture was influenced by elicitation only in the minimal way.

Key words:
Rheum palmatum L. - callus and suspension culture - anthracene derivatives - biotic elicitation - chitosan


Autoři: M. Kašparová;  T. Siatka
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 249-253
Kategorie: Články

Souhrn

Explantátové kultury jsou mimo jiné používány také k elicitace, což je ekonomicky výhodná metoda využívající obranných mechanizmů rostlin ke zvýšení produkce sekundárních metabolitů. Byl sledován vliv 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinového působení čtyř koncentrací biotického elicitoru chitosanu na produkci anthracenových derivátů kalusovou a suspenzní kulturou Rheum palmatum L. Kultura byla kultivována na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 10 mg.l-1 kyseliny a-naftyloctové. Pozitivní ovlivnění produkce vyvolala zejména elicitace suspenzní kultury. Maximální obsah anthracenových derivátů (1,181 %), zjištěný fotometrickým stanovením podle CSL 4, byl prokázán po 24 hodinovém působení roztoku chitosanu o koncentraci 1 mg/30 ml média. Na rozdff od suspenzní kultury byla produkce anthracenových derivátů v kalusové kultuře ovlivněna elicitací jen minimálně.

Klíčová slova:
Rheum palmatum L. - kalusová a suspenzní kultura - anthracenové deriváty - biotická elicitace - chitosan

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se