ŠTÚDIUM LOKÁLNYCH ANESTETÍKCLV11. CHROMATOGRAFICKÉ VLASTNOSTI PENTAKAÍNU, KARBISOKAÍNU, HEPTAKAÍNU A JEHO 3-, A 4-POLOHOVÝCH IZOMÉROV V RP SYSTÉME HPLC


Studies on Local Anaesthetics

CLVII.
Chromatographic Properties of Pentacaine, Carbisocaine, Heptacaine, and Its 3-, and 4-Positional Isomers in the RP HPLC SystemThe present study aimed to find a suitable HPLC systém for the determination of the values of the capacity factor of k' pentacaine, carbisocaine, heptacaine, and its 3-, and 4-positional isomers. The column Separon SG X C-18 and a mobile phase consisting of 90 % methanol and 10 % water (with 0.5 moUl of sodium acetate) esere demonstrated to be suitable for the separation of these potential local anaesthetics from the group of phenylcarbamic acid derivatives. In this systém, k'o for pentacaine is 22.9, for carbisocaine 8.6, for heptacaine 8.1, and for 3-positional derivative of heptacaine, 13.0, and 4-isomer, 18.4. It results from the data tkat log k' of these drugs is in the interval 2-5 and even minor changes in the concentration of sodium acetate (c=0,5±0.05 moUl) do not change it markedly.

Key words:
pentacaine - carbisocaine - heptacaine - capacity factor k', HPLC


Autoři: J. Čižmárik;  J. Lehotay;  A. Bednáriková
Působiště autorů: Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Katedra analytickej chémie Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 233-237
Kategorie: Články

Souhrn

CLVII.
Chromatografické vlastnosti pentakaínu, karbisokaínu, heptakaínu a jeho 3-, a 4-polohových izomérov v RP systéme HPLCCielom práce bulo nájst vhodný HPLC systém na stanovenie hodnót kapacitného faktura k' pentakaínu, karbisokaínu, heptakaínu a jeho 3-, a 4-polohových izomérov. Na delenie týchto potenciálnych lokálnych anestetik zo skupiny derivátov kyseliny fenylkarbámovej sa vhodnou stacionárnou fázou ukázala kolona Separon SG X C-18 a mobilná fáza sústavy 90 % metanolu a 10 % vody (s obsahom 0,5 moUl octanu sodného). V tomto systéme k'o pre pentakaín je 22,9, pre karbisokaín 8,6, pre heptakaín 8,1 a pre 3-polohový derivát heptakaín 13,0 a 4-izomér 18,4. Z týchto údajov vyplýva, že log k' týchto liečiv je v intervale 2-5 a ani malé zmeny v koncentrátu octanu sodného (c=0,5±0,05 moUl) ho výrazne nezmenia.

Klíčová slova:
pentakaín - karbisokaín - heptakaín - kapacitný faktor k', HPLC

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se