Arbutin, salicin – možnosti jejich biotechnologické produkce


Arbutin, Salicin: The Possibilities of Their Biotechnological Production

The paper aimed to transform exogenous precursors with in vitro cultures of Datura meteloides, Coronilla varia, Leuzea carthamoides and Schisandra chinensis. These cultures were added the precursors of arbutin and salicin (phenylalanine, cinnamic, p-coumaric, p-anisoic, o-coumaric, salicylic acids, salicylaldehyde, helicin), not yet tested by the present authors. The culture of Schisandra chinensis was also added, besides the above-mentioned precursors, hydroquinone, because this culture had not been employed for biotransformation purposes yet. The precursors tested were used in a concentration of 100 mg.l⁻¹ and the period of their action was 6; 12; 24; 48, and 168 hours. Positive results (both TLC and HPLC) in arbutin production were obtained in the culture of Schisandra chinensis after an addition of hydroquinone. The largest amount of arbutin in callus cultures was measured after a week’s cultivation with hydroquinone (5.08 %). In this experimental variant, arbutin was released also to the culture medium. Our results revealed salicylaldehyde to be the optimal precursor of salicin. It was transformed by the culture of Datura meteloides after 6; 24, and 168 hours and by the culture of Coronilla varia after 6 hours. In comparison with arbutin, its amount was smaller.

Key words:
arbutin – salicin – precursor – biotransformation


Autoři: J. Dušková;  J. Dušek 1;  L. Jahodář;  F. Poustka
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie ;  Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 78-81
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem práce byla transformace exogenních prekurzorů kulturami in vitro Datura meteloides, Coronilla varia, Leuzea carthamoides a Schisandra chinensis. K těmto kulturám byly přidávány námi dosud nezkoušené prekurzory arbutinu a salicinu (fenylalanin, kyselina skořicová, p-kumarová, p-anisová, o-kumarová, salicylová, salicylaldehyd, helicin). Ke kultuře Schisandra chinensis byl přidáván kromě výše uvedených prekurzorů rovněž hydrochinon, neboť tato kultura nebyla dosud k biotransformačním účelům použita. Testované prekurzory byly použity v koncentraci 100 mg.l⁻¹ a doba jejich působení byla 6; 12; 24; 48 a 168 hodin. Pozitivní výsledky (TLC i HPLC) v produkci arbutinu byly získány u kultury Schisandra chinensis po přidání hydrochinonu. Nejvyšší množství arbutinu bylo v extraktech kalusů naměřeno po týdenní kultivaci s hydrochinonem (5,08 %). V této pokusné variantě docházelo i k uvolňování arbutinu do živného média. Jako optimální prekurzor salicinu se na základě našich výsledků ukázal salicylaldehyd, který byl transformován kulturou Datura meteloides po 6; 24 a 168 hodinách a kulturou Coronilla varia po 6 hodinách. Jeho množství bylo oproti arbutinu nižší.

Klíčová slova:
arbutin – salicin – prekurzor – biotransformace


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Pneumowebinář
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se