Použití dinitrofenolů při iontově párové extrakční spektrofotometrii kationických tenzidů


Use of Dinitrophenols in Ion-Pair Extraction Spectrophotometry of Cationic Tensides

The application of 2,4-dinitrophenol and 2,6-dinitrophenol as reagents for a ion pair extraction spectrophotometry was tested. The ion pair extraction spectrophotometry experiments were carried out using a simplified procedure (test tube method). Four cationic tensides were used as model analytes. After the optimal conditions of the assay were being determined, the influence of the concentration excess of the reagents on the absorbance of the chloroform extract was investigated. Calibration curves were constructed; an estimation of limits of quantitation was performed and apparent molar absorption coefficients were determined. The obtained results show that both investigated dinitrophenols are suitable for the studied purpose.

Key words:
dinitrophenol – extraction spectrophotometry – ion pair – tenside


Autoři: V. Kubíček
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biofyziky a fyzikální chemie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 82-85
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Bylo ověřeno použití 2,4-dinitrofenolu a 2,6-dinitrofenolu jako činidel při iontově párové extrakční spektrofotometrii kationických tenzidů prováděné zjednodušeným postupem (zkumavkovou metodou). Pro toto ověření byly v roli modelových stanovovaných látek použity čtyři kationické tenzidy. Po určení optimálních podmínek stanovení byl zkoumán vliv molárního přebytku obou činidel na absorbanci chloroformových výtřepků iontových párů. Byly zkonstruovány kalibrační křivky, byly odhadnuty kvantitativní limity a stanoveny zdánlivé molární absorpční koeficienty. Na základě získaných výsledků je možné doporučit oba zkoumané dinitrofenoly jako činidla vhodná ke studovanému účelu.

Klíčová slova:
dinitrofenol – extrakční spektrofotometrie – iontový pár – tenzid


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se