Predformulačné štúdie potenciálneho liečiva XIX M – rozdeľovací koeficient


Preformulation Studies of Potential Drug XIX M: Partition Coefficient

The factors which markedly influence availability of the drug from the dosage form include also auxiliary substances, which are an inevitable component in the formulation of the drug. In the selection of auxiliary substances for a newly formulated drug, it is necessary to know that the drug is never a simple mixture of mutually independent ingredients, but a dynamic system in which various physical and chemical processes take place. The present paper aims to study the effect of auxiliary substances from the group of humectants with graded concentrations and the effect of the preservative on the partition coefficient of potential drug XIX M. Partition coefficient (P’) was estimated in the system n-octanol/aqueous solution with graded concentrations of polyols. In these estimations, n-octanol simulated the horny layer, and the aqueous solution the base of the topical preparation. The auxiliary substances employed were polyols – glycerol, propylene glycol, and sorbitol in 5, 10, 15, and 20% concentrations and an antimicrobially effective solution of Ajatin® (Solution benzododecinii bromati) in two concentrations of 0.01 and 0.1 wt %. It follows from the obtained results that the values of partition coefficient of potential drug XIX M are greatly influenced by auxiliary substances. The value of this parameter, and therefore also biological availability, depend not only on the sort of the polyol used and its concentration, but also on the concentration of the preservative employed, in this case Ajatin®.

Key words:
preformulation studies – partition coefficient – N-[2-(2-heptyloxyphenylcarbamoyloxy)-ethyl]- morpholinium chloride


Autoři: Z. Capková;  Z. Vitková;  J. Tilandyová;  J. Čižmárik 1
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie ;  Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 75-77
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Medzi faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú dostupnosť liečiva z liekovej formy, patria i pomocné látky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pri formulácii lieku. Pri výbere pomocných látok pre novo formulovaný liek je potrebné vedieť, že liek nie je nikdy jednoduchou zmesou na sebe nezávislých zložiek, ale je to systém dynamický, v ktorom prebiehajú rôzne fyzikálne procesy i chemické pochody. Predložená práca je zameraná na štúdium vplyvu pomocných látok zo skupiny humektantov s odstupňovanou koncentráciou a konzervačnej prísady na rozdeľovací koeficient potenciálneho liečiva XIX M. Rozdeľovací koeficient (P’) bol stanovovaný v systéme n-oktanol/ vodný roztok s odstupňovanou koncentráciou polyolov. Pri týchto stanoveniach n-oktanol simuloval rohovú vrstvu, vodný roztok základ topického lieku. Z pomocných látok boli použité polyoly – glycerol, propylénglykol a sorbitol v 5; 10; 15 a 20% koncentrácii a antimikrobiálne účinný roztok Ajatinu® (Solutio benzododecinii bromati) v dvoch koncentráciach 0,01 a 0,1 % (m/m). Zo získaných výsledkov vyplýva, že na hodnoty rozdeľovacieho koeficientu potenciálneho liečiva XIX M majú veľký vplyv pomocné látky. Hodnota tohto parametra, a tým aj biologická dostupnosť, závisia nielen od druhu použitého polyolu a jeho koncentrácie, ale aj od koncentrácie použitej konzervačnej prísady, v tomto prípade Ajatinu®.

Kľúčové slová:
predformulačné štúdie – rozdeľovací koeficient – N-[2-(2-heptyloxyfenylkarbamoyloxy)- etyl]-morfolínium chlorid


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Pneumowebinář
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se