EXPERTA – první společnost pro vědecké a racionální hodnocení léčiv


EXPERTA – the first company specializing in scientific evaluation of medicaments

The Experta Company, specializing in scientific evaluation of medicaments, was founded in the city of Brno in 1933. Its main task was to control medicaments and mass–produced medicinal preparations, the so-called specialties, offered for their evaluation by pharmaceutical factories. The specialties were analysed using chemical, pharmacological, pharmaceutical, and biological methods. The analyses took place in the laboratories of the Medical Faculty and the Faculty of Natural Sciences, Masaryk University in Brno, and also at the College of Veterinary Surgeons in Brno. The main aim of Experta was to confirm and openly show that the composition of specialties is safe and that the medicaments could be trusted by doctors once evaluated and marked by an Experta mark. The company also made an attempt to prove that medicaments produced in our homeland are equal to those produced abroad, and hereby to support medical prescriptions of Czechoslovak remedies. All the steps taken by Experta were to contribute to economic cost savings of not only our state and health insurance companies but also to those of the patients themselves. Officially the Experta Company came to an end of its existence in 1948; however, the clouds over it darkened earlier, before the Second World War broke out. Despite the fact that Experta existed for only a relatively short period of time and that it did not implement all its aims, its conception and attempts to create in Czechoslovakia in 1934–1948 an independent controlling institute for medical specialties were remarkable and progressive (especially the emphasis on biological control of specialties).

Key words:
pharmaceutical preparations – drug control – pharmaceutical industry – proprietary medicines


Autoři: L. Valášková
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, České farmaceutické muzeum v Kuksu
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 288-293
Kategorie: Z historie farmacie

Souhrn

Experta, společnost pro vědecké a racionální hodnocení léčiv vznikla v roce 1933 v Brně. Jejím hlavním úkolem byla kontrola léčiv a hromadně vyráběných léčivých přípravků, tzv. specialit, které farmaceutické továrny dobrovolně nabídly k hodnocení. Analýzy specialit byly prováděny metodami chemickými, farmakologickými, farmaceutickými i biologickými v laboratořích ústavů lékařské a přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, resp. Vysoké školy zvěrolékařské. Účelem bylo veřejně potvrdit, že hodnocené a značkou Experty označené speciality jsou složením i účinkem a správnými indikacemi nezávadné a měly by mít neomezenou důvěru lékařů. Snahou rovněž bylo prokázat, že domácí výrobky se vyrovnají zahraničním, a podpořit tak předepisování domácích přípravků. Všechny kroky Experty měly přispívat k hospodářským úsporám nejen státu, nemocenských pojišťoven, ale také samotných pacientů. Činnost Experty byla utlumena již v předválečném období a oficiálně zanikla v roce 1948. I přes relativně krátkou dobu existence a nerealizování všech cílů, byla myšlenka a snaha vytvořit nezávislou kontrolní instituci pro léčivé speciality v letech 1934–1948 v Československu koncepčně zajímavá a zvláště svým důrazem na biologickou kontrolu specialit progresivní.

Klíčová slova:
léčivé přípravky – hodnocení a kontrola – farmaceutický průmysl – specialit


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2007 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se