K životnímu jubileu prof. RNDr. Karla Waissera, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 40-41
Kategorie: Zprávy

Dne 14. února oslaví prof. Karel Waisser, významná vědecká a pedagogická osobnost katedry anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, svoje životní jubileum – 75 let.

jp_34305_f_1
jp_34305_f_1

Prof. Waisser vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde zahájil svoji vědeckou dráhu. Na Farmaceutickou fakultu nastoupil v roce 1972 již jako uznávaný vědecký pracovník se zkušenostmi, kterých nabyl při dvouletém pobytu na kanadských univerzitách, avšak v důsledku svého protirežimního postoje pouze na pozici vědeckého pracovníka. Na katedře anorganické a organické katedře zakládá oddělení fyzikálně-chemických metod, laboratoř IČ spektroskopie a velký podíl má na vybudování NMR laboratoře. Docentem z oboru organické chemie byl jmenován teprve v květnu 1988, kdy měl již na svém kontě 70 publikací. Svoji pedagogickou a vědeckou dráhu mohl plně rozvinout až po roce 1989. V roce 1992 obhájil dizertaci doktora farmaceutických věd a v roce 1993 byl jmenován profesorem organické chemie. V letech 1990–2002 byl vedoucím katedry anorganické a organické chemie. Proděkanem pro vědeckou činnost byl pověřen v letech 1994 až 1997, od listopadu 1989 až do roku 2009 byl členem vědecké rady Farmaceutické fakulty. Za své odborné a pedagogické zásluhy byl v roce 2008 rektorem UK jmenován emeritním profesorem.

Prof. Waisser celý svůj život věnuje vědě s nesmírným nasazením a entuziasmem. Jeho odborná specializace je organická a bioorganická chemie (otázky vztahu mezi strukturou a účinkem organických sloučenin, fyzikální organická chemie, QSAR, antimykobakteriální sloučeniny). Je zakladatelem postgraduálního studia bioorganická chemie, dlouholetým předsedou této oborové rady a školitelem mnoha doktorandů. Významně se podílel i na výchově studentů pregra­duálního studia. Vždy byl obklopen skupinou nadšených studentů – volontérů a diplomantů. Mnozí z těchto studentů se stali spoluautory jeho publikací, mnohým z nich vštípil trvalý zájem o vědeckou práci. Publikační činnost pana profesora je velmi rozsáhlá, je autorem stovek publikací v zahraničních i domácích časopisech. Je stále aktivním účastníkem vědeckých sympozií a konferencí. Nelze opomenout ani jeho pedagogickou aktivitu. Sepsal desítky učebních textů, jež vyšly v několika vydáních. Myslím si, že většina jeho žáků na něj vzpomíná jako na vysoce odborného a náročného učitele, avšak spravedlivého. Do své vý­uky dokázal vnášet humor a vtip. Totéž uplatňoval i při neformálních zasedáních katedry. Jeho vtipné chemické veršování, hra na kytaru a zpěv zanechává nesmazatelné vzpomínky na jeho působení na katedře.

Prof. Waisser je čestným členem České společnosti chemické a Slovenské farmaceutické společnosti, od vědeckých společností a univerzit obdržel řadu ocenění a medailí.

I přes svůj pokročilý věk je prof. Waisser stále vědecky a publikačně aktivním členem katedry a stále pravidelně dochází do své pracovny.

Milý Karle, do dalších let Ti přeji jménem svým i všech kolegů katedry anorganické a organické chemie mnoho zdraví, radosti ze života, plno energie a spokojenosti v kruhu svých blízkých.

V. Klimešová


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se