Studium ledvinné akumulace 99mTc-MAG3 a 99mTc-DMSA s využitím in vitro buněčného modelu


Autoři: Zbyněk Nový;  Jana Mandíková;  František Trejtnar
Působiště autorů: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology and Toxicology, Hradec Králové, Czech Republic
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 7-10
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Merkaptoacetyltriglycin (MAG3) a dimerkaptosukcinát (DMSA), značené techneciem-99m, patří ke standardním ledvinným radiodiagnostikům. Avšak ledvinné transportní mechanismy, které jsou odpovědné za jejich ledvinnou akumulaci, nejsou dosud plně objasněny. Zatím nebyly provedeny žádné experimentální in vitro studie, které by studovaly uptake těchto radiofarmak na buněčné úrovni. Tato práce porovnávala ledvinný uptake 99mTc-MAG3 a 99mTc-DMSA s využitím primárních ledvinných buněk potkana a hodnotila účast aktivních a pasivních transportních procesů na této ledvinné akumulaci. Ledvinné buňky byly izolovány z ledvin potkana pomocí dvoustupňové perfúze kolagenázou. Použitý experimentální model se ukázal být vhodným prostředkem pro tento typ výzkumu. Výsledky dokumentují významné kvantitativní a kvalitativní rozdíly v míře akumulace 99mTc-DMSA a 99mTc-MAG3 v izolovaných ledvinných buňkách potkana. Získaná experimentální data svědčí o několikanásobně vyšší míře vychytávání 99mTc-MAG3 v buňkách než v případě 99mTc-DMSA. Akumulace 99mTc-MAG3 v buňkách se podstatně snížila při inhibici aktivních, na energii závislých buněčných procesů. U 99mTc-DMSA ovšem akumulace v ledvinných buňkách vykazovala jen malou závislost ledvinného vychytávání na energii. Tyto nálezy svědčí o velmi rozdílné povaze membránového transportu, který determinuje akumulaci 99mTc-DMSA a 99mTc-MAG3 v ledvinách.

Klíčová slova:
ledvinná radiodiagnostika – membránový transport – bioeliminace


Zdroje

1. Piepsz, A.: Radionuclide studies in paediatric nephro-urology. Eur. J. Radiol. 2002; 43: 146–153.

2. Peters, A. M.: Scintigraphic imaging of renal function. Exp. Nephrol. 1998; 6: 391–397.

3. Handmaker, H., Young, B. W., Lowenstein, J. M.: Clinical experience with 99mTc–DMSA (dimercapto­succinic acid., a new renal-imaging agent. J. Nucl. Med. 1975; 16: 28–32.

4. Brenner, M., Bonta, D., Eslamy, H., Ziessman, H. A.: Comparison of 99mTc–DMSA dual-head SPECT versus high-resolution parallel-hole planar imaging for the detection of renal cortical defects. Am. J. Roentgenol. 2009; 193: 333–337.

5. Taylor, A. Jr.: Quantitation of renal function with static imaging agents. Semin. Nucl. Med. 1982; 12: 330–344.

6. Taylor, A., Eshima, D., Fritzberg, A. R., Christian, P. E., Kasina, S.: Comparison of iodine-131 OIH and technetium-99m MAG3 renal imaging in volunteers. J. Nucl. Med. 1986; 27, 795–803.

7. Itoh, K.: 99mTc-MAG3: review of pharmacokinetics, clinical application to renal diseases and quantification of renal function. Ann. Nucl. Med. 2001; 15: 179–190.

8. Taylor, A., Eshima, D., Alazraki, N.: 99mTc-MAG3 – a new renal imaging agent: Preliminary results in patients. Eur. J. Nucl. Med. 1987; 12, 510–514.

9. Jones D. P., Sundby G. B., Ormstad K, Orrenius S.: Use of isolated kidney cells for study of drug metabolism. Biochem. Pharmacol. 1979; 28: 929–935.

10. Trejtnar, F., Nový, Z., Petřík, M., Lázníčková, A., Melicharová, L., Vaňková, M., Lázníček, M.: In vitro comparison of renal handling and uptake of two soma­tostatin receptor-specific peptides labeled with indium-111. Ann. Nucl. Med. 2008; 22: 859–867.

11. Van Aubel, R. A. M. H., Masereeuw, R., Russel, F. G. M.: Molecular pharmacology of renal anion transporters. Am. J. Renal Physiol. 2000; 279: F216–F232.

12. VanWert, A. L., Gionfriddo, M. R., Sweet, D. H.: Organic anion transporters: discovery, pharmacology, regulation and roles in pathophysiology. Biopharm. Drug Dispos. 2010; 31: 1–71.

13. Blaufox M. D.: Transport of 99mTc-MAG3 via rat renal organic anion. J. Nucl. Med. 2004; 45: 86–88.

14. Shikano, N., Kanai, Y., Kawai, K., Ishikawa, N., Endou, H.: Transport of 99mTc-MAG3 via rat renal organic anion transporter 1. J. Nucl. Med. 2004; 45: 80–85.

15. Müller-Suur, R., Gutsche, H. U.: Tubular reabsorption of technetium-99m-DMSA. J. Nucl. Med. 1995; 36: 1654–1658.

16. de Lange, M. J., Piers, D. A., Kosterink J. G., van Luijk W. H., Meijer S., de Zeeuw D., van der Hem G. K.: Renal handling of technetium-99m DMSA: evidence for glomerular filtration and peritubular uptake. J. Nucl. Med. 1989; 30: 1219–23.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se