Kniha


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 206
Kategorie: Knihy

Sokolík J., Pechová I., Puterová Z., Valentová J.: Názvoslovie, výpočty a príprava vybraných anorganických látok. Bratislava: Univerzita Komenského 2010, 144 s. IBSN 978-80-223-2834-0 

Všeobecná a anorganická chémia sú vedné odbory, ktoré tvoria nielen vstup do štúdia všetkých ostatných chemických disciplín, ale i do štúdia farmácie. Ich úspešné zvládnutie dáva predpoklady pre pochopenie a interpretovanie procesov na molekulovej úrovni.

Recenzovaný študijný materiál nadväzuje na úspešnú učebnicu J. Krätsmár-Šmogrovič a kol.: Všeobecná a anorganická chémia, druhé upravené vydanie (Martin: Osveta 2007) a poskytuje študentovi prvého ročníka štúdia farmácie možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti v praktickej aplikačnej forme.

Obsah tohto diela je rozdelený do piatich častí.

V prvej časti sa objasňujú základy názvoslovia anorganických látok, ich látkové pojmy, chemické vzorce, rovnice a roztoky. Každá z týchto častí má vo svojom závere precízne formulované kontrolné otázky a úlohy, na ktorých si študent overí hĺbku zvládnutia príslušnej študijnej matérie.

Druhý podiel pomôcky je experimentálny a zaoberá sa základnými prácami v chemickom laboratóriu a postupmi prípravy vybratých anorganických látok.

V tretej časti sa uvádzajú výsledky neriešených príkladov z prvej časti, štvrtú tvorí príloha obsahujúca vybrané údaje na výpočty a syntézu a v piatej je zoznam pripravovaných látok.

Celý učebný text je napísaný logicky, jasne a odráža sa v ňom vysoká profesionálna úroveň autorov, vysokoškolských učiteľov Katedry chemickej teórie liečiv FaF UK, ktorí tieto predmety v súčasnej dobe vyučujú.

V súčasnom období evidujeme už okolo dvoch miliónov anorganických látok, ktorých existencia nás stavia pred úlohu presne intepretovať ich štruktúru, vlastnosti, účinky a interakcie s organizmom.

Tento učebný text dáva k tejto úlohe základné poznatky. Vydanie tohto študijného materiálu obohacuje základnú študijnú literatúru pre študentov farmácie, ale je nesporné využiteľný pre výučbu na prírodoveckých a chemických fakultách.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2011 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se