Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 199
Kategorie: Nové knihy

Kuželová, M., Kovácsová, B., Švec, P.: Farmakológia antiinfečných liečiv. Martin: Osveta 2009, l84 s. ISBN 978-80-8063-327-l. 

Recenzované dielo je učebnicou pre farmaceutické fakulty v magisterskom štúdiu. Popisuje a rieši stav v jednej z najdôležitejšíc kapitol farmakológie, akou bezosporu antiinfekčné liečivá sú.

Jej obsah je rozdelený na dve časti.

V prvej všeobecnej autori po stručnej histórii, súčasných problémoch infektológie, patogenéze priebehu, mechanizmu účinku, popisujú zásady preventívneho a profylaktického používania liečiv včítane vakcín.

V rozsiahlej druhej, špeciálnej časti potom popisujú antivirotiká, antibakteriálne liečivá, antimykotiká a antiprotozoiká. Osobitný zreteľ sa v tejto časti kladie na princípy terapie infekčných ochorení.

V závere diela je uvedený prehľadný zoznam antimikrobiálnych liečiv, ktoré sú u nás registrované, ďalej ich zaradenie podľa ATC klasifikácie a indikačných podskupín a literatúra, z ktorej autori čerpali a i ktorú doporučujú na ďalšie štúdium.

Informácie o jednotlivých liečivách začínajú ich stručnou charakteristikou, popisom ich farmakodynamických vlastností, mechanizmom pôsobenia a pokračujú popisom farmakokinetických vlastností, nežiadúcich účinkov a ich terapeutickom použití.

Z analýzy týchto informácií možno konštatovať, že sú zhrnuté komplexne.

V ostatnom čase došlo do značnej miery k získaniu kľúčových informácií o mechanizme účinku liečiv, a tým i ich možnosti interpretovaní na molekulovej úrovni. Táto skutočnosť sa v plnej miere odrazila aj v tomto diele.

Analýza obsahu, formy a interpetáciie ako i výberu informácií o popisovaných liečivách ukazuje, že učebnica je napísaná logicky, prehľadne s popisom tých najdôležitejších informácií.

Ich osvojením si získa študent prehľad o súčasnom stave farmakológii antiinfekčných liečiv.

Na základe komplexného posúdenia tohto diela som presvedčený, že je obohatením študijnej literatúry nielen pre farmaceutické, ale i pre lekárské fakulty.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2011 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se