Přehled elektronických kurzů

Význam suplementace vápníku a vitaminu D v léčbě osteoporózy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: Prim. MUDr. K. Drbalová
Odborná garance: MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Převod diabetika na inzulín – edukace, kompenzace, chyby a omyly

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Andrea Němcová
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Inzerce

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Olga Zapletalová
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Narušení a deficity kognitivních funkcí u schizofrenie

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Diagnostika a léčba sezónní alergie

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Odborná garance: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Statiny a jejich specifika

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Odborná garance: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Vakcinace dospělých s autoimunitními zánětlivými revmatologickými chorobami

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Martin Žurek, Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Kombinace antidepresiv

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Odborná garance: MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Odborná garance: Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., doc. MUDr. Jiří Ceral, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

HPV infekce a lidský papilomavirus

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jiří Dvořák
Odborná garance: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Vysoké dávky statinů

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hormonální antikoncepce pro každý věk

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Petr Kovář
Odborná garance: doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčba diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Barbora Doležalová
Odborná garance: doc. MUDr. Martin Prázný, FRCP (Edin) Ph.D. CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Příchod nových biologik - změna léčebných schémat u Crohnovy nemoci

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Odborná garance: MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová
Odborná garance: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Pavel Trachta, MUDr. Ivana Bobčíková
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Antikoncepce a její další výhody pro uživatelky

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 body ČLnK, 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Odborná garance: MUDr. Petr Kovář
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hormonální léčba akné

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Bolesti hlavy, migréna

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: Prim. MUDr. Jolana Marková
Odborná garance: MUDr. Jiří Mastík
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Komorbidity u psoriázy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Chronická plicní hypertenze

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: LF UK v Praze
Odborná garance: doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Acne vulgaris - možnosti léčby

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Kateřina Macháčková
Odborná garance: doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Adherence - zásadní podmínka úspěchu léčby

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: VFN metabolismu, Praha LF UK
Odborná garance: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Aktuální poznatky v parenterální výživě: význam stopových prvků v PV a rizika spojená s jejich deficitem

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Odborná garance: doc. MUDr. Pavel Tešínský
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Odborná garance: MUDr. Pavel Doubek
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Filtrovat dle specializace
Zrušit všechny filtry

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se