HUSTOTA LYOFILIZOVANÝCH OČNÍCH LAMEL3. OVLIVNĚNÍ HUSTOTY PŘÍSADOUPILOKARPINIUMCHLORIDU NEBOSKOPOLAMINIUMBROMIDU * )


Density of Lyophilised Ophthalmic Lamellae3. Effects on the Density Due to Addition of Pilocarpinium Chloride or ScopolaminiumBromide

The paper examines the effects on the density of ophthalmic lamellae obtained by lyophilisation ofthe hydrogel of hydroxypropylmethylcellulose (HPMC 4000) in a concentration of 40 g/l due to anaddition of pilocarpinium chloride or scopolaminium bromide. The density of the basic xerogel66.4 g/l is markedly increased in the presence of 54.3 g/l pilocarpinium chloride. On the other hand,a lower concentration of 11.4 g/l scopolaminium bromide slightly decreases the density. Changes indensity influence the actual concentration of the active ingredient in hydrated lamellae. Changesare marked primarily in pilocarpinium chloride where changes in the density of lyophilisedophthalmic lamellae must be paid special attention to.

Key words:
density – lyophilisation – hydroxypropylmethylcellulose – pilocarpinium chloride –scopolaminium bromide


Autoři: Z. Zatloukal
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 122-125
Kategorie: Články

Souhrn

Hustota lyofilizovaných očních lamel3. Ovlivnění hustoty přísadou pilokarpiniumchloridu nebo skopolaminiumbromiduJe sledováno ovlivnění hustoty očních lamel získaných lyofilizací hydrogelu hydroxypropylmetylce-lulózy (HPMC 4000) v koncentraci 40 g/l přísadou pilokarpiniumchloridu nebo skopolaminiumbro-midu. Hustota základního xerogelu 66,4 g/l je výrazně zvýšena v přítomnosti 54,3 g/lpilokarpiniumchloridu. Naopak nižší koncentrace 11,4 g/l skopolaminiumbromidu hustotu mírněsnižuje. Změny hustoty ovlivňují aktuální koncentraci léčivé látky v hydratovaných lamelách.Změny jsou výrazné především u pilokarpiniumchloridu, kde je třeba změnám hustoty lyofilizova-ných očních lamel věnovat zvýšenou pozornost.

Klíčová slova:
hustota – lyofilizace – hydroxypropylmetylcelulóza – pilokarpiniumchlorid –skopolaminiumbromid

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se