SLEDOVANIE AKTIVITY NIEKTORÝCHAMINOPEPTIDÁZ V IMOBILIZOVANÝCHBUNKÁCH MAKU


Examination of the Activity of Some Aminopeptidases in Immobilized Cells of the PoppyPlant

Suspension cultures of the poppy plant (Papaver somniferum L.) were permeated with Tween 80and immobilized with glutaraldehyde. The values of optimum pH of L-alanine aminopeptidase(L-Ala-AP), L-tyrosine aminopeptidase (L-Tyr-AP) and L-arginine aminopeptidase (L-Arg-AP) innative and immobilized cells are 8.0; 7.0 and 7.8, respectively. In the cells immobilized withglutaraldehyde, the activity of the enzymes under study is very low in comparison with native cells.In the immobilization of amino peptidases, alginate gel was successfully applied.

Key words:
amino peptidases – suspension cell cultures – immobilization with glutaraldehydeand alginate – Papaver somniferum


Autoři: J. Stano 1;  K. Neubert 2;  L. Hegedüs 3;  F. Andriamainty 4
Působiště autorů: Záhrada liečivých rastlín Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 2 Biochemický ústav Univerzity Martina Luthera, Halle/Saale 3 EBA, Bratislava 4 Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 136-139
Kategorie: Články

Souhrn

Suspenzné kultúry maku siateho (Papaver somniferum L.) sa permeabilizovali Tweenom 80 a imo-bilizovali glutaraldehydom. pH optimum L-alanínaminopeptidázy (L-Ala-AP), L-tyrozínaminopep-tidázy (L-Tyr-AP) a L-arginínaminopeptidázy (L-Arg-AP) v natívnych a v imobilizovaných bunkáchje 8,0; 7,0 a 7,8 resp. V bunkách imobilizovaných glutaraldehydom je v porovnaní s natívnymibunkami veľmi nízka aktivita sledovaných enzýmov. Pri imobilizácii aminopeptidáz v bunkáchmaku sa úspešne aplikoval alginátový gél.

Klíčová slova:
aminopeptidázy – suspenzné bunkové kultúry – imobilizácia glutaraldehydoma alginátom – mak siaty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se