PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ VELIKOSTIČÁSTIC V POLOTUHÝCH EMULZNÍCHSYSTÉMECH


A Contribution to the Estimation of Particle Size in Semisolid Emulsion Systems

Particle size and frequency of occurrence of particles of a certain size exert a significant influenceon the properties of disperse systems. Therefore estimation of particle size of the internal phase isa suitable method for the evaluation of the quality of pharmaceutical emulsions. According to theparticle size it is possible to evaluate the effect of the emulsifier and its concentration on thetechnological procedures and processing plant. Measurement of particle size by means of an opticmicroscope and statistical processing of results is facilitated by a computer programme, whichconsiders the measured size of each individual particle from a defined selection.

Key words:
disperse systems – emulsion stability – particle size – microscopic analysis usinga computer programme


Autoři: Z. Chalupová;  M. Jaborník;  I. Scheerová;  M. Rabišková
Působiště autorů: Ústav technologie léků Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 126-128
Kategorie: Články

Souhrn

Velikost částic a četnost výskytu částic určité velikosti má významný vliv na vlastnosti disperzníchsystémů. Proto stanovení velikosti částic vnitřní fáze je vhodnou metodou pro zhodnocení jakostifarmaceutických emulzí. Podle velikosti částic lze hodnotit vliv emulgátoru a jeho koncentrace natechnologické postupy a výrobní zařízení. Měření velikosti částic optickým mikroskopem a statis-tické zpracování výsledků usnadňuje počítačový program, který zohledňuje naměřenou velikostkaždé jednotlivé částice z určeného výběru.

Klíčová slova:
disperzní systémy – stabilita emulzí – velikost částic – mikroskopická analýzas využitím počítačového programu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se