NĚKTERÉ BĚŽNÉ GASTROINTESTINÁLNÍSYMPTOMY A JEJICH ÚČINNÁ A BEZPEČNÁLÉČBA


Several Common Gastrointestinal Symptoms and their Effective and Safe Treatment

The pharmacist is an important specialist in the selection of the drug when the patient comes forpharmacist’s advice of how to alleviate common gastrointestinal symptoms. Of all drugs which canbe effective in these situations, only three drugs (bismuth subsalicylate, psyllium, and docusatesodium) proved to be advantageous for selfmedication. Bismuth subsalicylate (BSS) is muchappreciated in the treatment of peptic ulcers where it not only covers the base of the ulcer but alsoeradicates Helicobacter pylori. Therefore this drug does not treat only the symptoms but the causeof the disease as well. Dyspepsia may also be effectively treated with BSS because of its strong andrapid protective effect on the gastric mucosa. Last but not least, the salicylate component of thissubstance and not bismuth alone is responsible for the elimination of diarrhoea in the so-calledtraveller’s diarrhoea, as the salicylate decreases enhanced secretion of fluid in the colon. On theother hand, the natural fibre psyllium may effectively alleviate constipation, because it increasesthe volume and weight of stools as well as the transit time in the colon and facilitates defecation.Similarly, docusate sodium is a detergent agent which facilitates the entrance of water into the stool,which is then better and more easily pushed out from the large intestine.

Key words:
gastrointestinal symptoms – bismuth subsalicylate – psyllium – docusate sodium


Autoři: Z. Fendrich
Působiště autorů: Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 117-121
Kategorie: Články

Souhrn

Pro pacienty, kteří mají běžné gastrointestinální problémy a kteří přicházejí do lékárny pro radu,je farmaceut důležitým specialistou při výběru a doporučení účinné a bezpečné látky. Ze všech látek,které mohou být účinné v podobných situacích, pouze tři látky (subsalicylan bismutitý, psylliuma docusat sodný) byly doporučeny pro samoterapii. Subsalicylan bismutitý je velmi oceňován i přiléčbě peptického vředu, kde nejenom kryje spodinu vředu, ale také se podílí při eradikaci Helico-bacter pylori. Tudíž v této situaci látka léčí nejenom symptomy, ale také příčinu choroby. Dyspepsiemůže být také účinně léčena touto látkou vzhledem ke svému silnému a rychlému protektivnímuúžinku na sliznici žaludku. V neposlední řadě odstranění obtíží při tzv. „průjmu cestovatelů“ působísalicylátový komponent a nikoliv bismut, protože salicylát snižuje zvýšenou sekreci tekutin v tlus-tém střevě. Na druhé straně, přirozená vláknina – psyllium je účinná při zácpě, protože zvyšujeobjem a hmotnost stolice a urychluje tranzitní čas stolice v tlustém střevě, čímž podporuje defekaci.Podobně dokusat sodný je detergentní látka, která podporuje vstup vody do stolice, která je potomsnadněji evakuována z tlustého střeva ven.

Klíčová slova:
gastrointestinální symptomy – subsalicylan bismutitý – psyllium – dokusatsodný

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se