VLIV BIOTICKÉ ELICITACE NA PRODUKCIANTHRAGLYKOSIDŮ TKÁŇOVOU KULTUROURHEUM PALMATUM RHEUM PALMATUM L.


Effect of Biotic Elicitation on the Production of Anthraglycosides by the Tissue Cultureof Rheum palmatum L.

A principal precondition for successful elicitation used to increase the production of secondarymetabolities is, among other, finding a suitable elicitor, its concentration and the optimal period oftime of the action of the elicitor on the plant culture in vitro, which was the aim of the present paper.The effect was examined of a 6; 24; 48 and 168 hour action of the suspension solution of the deadcells of Pseudomonas aeruginosa (in five concentrations) on the production of anthracene derivativesin the callus and suspension culture of Rheum palmatum cultivated on a Murashige-Skoog mediumwith an addition of 10 mg/l of a-naphthylacetic acid. The maximal content of anthracene derivativesfound by a photometric determination according to PhBs 4 was demonstrated in the callus culture(1.03 %) after 24 hour action of the elicitor (1.7 mg/flask) and in the suspension culture (0.94 %)after 48 hour action of the elicitor (0.0017 mg/flask).

Key words:
Rheum palmatum L. – plant culture in vitro – anthracene derivatives – biotic elicitor– Pseudomonas aeruginosa


Autoři: M. Kašparová;  J. Dušek
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 132-135
Kategorie: Články

Souhrn

Základním předpokladem úspěšné elicitace, která se využívá ke zvýšení produkce sekundárníchmetabolitů, je mimo jiné nalezení vhodného elicitoru, jeho koncentrace a optimální doby působeníelicitoru na rostlinnou kulturu in vitro, což bylo předmětem této práce. Byl sledován vliv 6; 24; 48a 168 hodinového působení suspenzního roztoku mrtvých buněk Pseudomonas aeruginosa (v pětikoncentracích) na produkci anthracenových derivátů v kalusové a suspenzní kultuře Rheum pal-matum, která byla kultivována na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 10 mg/l kyselinya-naftyloctové. Maximální obsah anthracenových derivátů, zjištěný fotometrickým stanovenímpodle ČSL 4, byl prokázán u kalusové kultury (1,03 %) po 24 hodinovém působení elicitoru(1,7 mg/baňku) a u suspenzní kultury (0,94 %) po 48 hodinovém působení elicitoru (0,0017 mg/baňku).

Klíčová slova:
Rheum palmatum L. – rostlinná kultura in vitro – anthracenové deriváty –biotický elicitor – Pseudomonas aeruginosa

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se