KINETIKA UVOLŇOVÁNÍ LÉČIVÝCH LÁTEKZ LYOFILIZOVANÉHO XEROGELU


Kinetics of the Liberation of Active Ingredients from Lyophilised Xerogel

From sterilised hydrogel containing 60 g/l of hydroxypropylmethylcellulose and graded amounts ofadded electrolyte, xerogel foils were lyophilised and shaped into samples of the size of ophthalmiclamellae. Under stationary conditions with modifications of the releasing solution of sodiumchloride, the release of pilocarpinium chloride, atropinium sulfate, scopolaminium bromide andtetracainium chloride from a comparable amount of 3.6 mg of hydroxypropylmethylcellulose in thestructure of xerogel was tested. A linear dependece of the rate of release on the amount of activeingredients was demonstrated. Finally, the rates of liberation of the individual active ingredientsfrom hydrated xerogel were compared.

Key words:
lyophilisation – hydroxypropylmethylcellulose – xerogel – liberation


Autoři: Z. Zatloukal
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 163-166
Kategorie: Články

Souhrn

Ze sterilizovaného hydrogelu s obsahem 60 g/l hydroxypropylmetylcelulózy a odstupňovanéhomnožství přísady elektrolytu byly lyofilizovány fólie xerogelu a tvarovány vzorky rozměru očníchlamel. Za stacionárních podmínek s obměnou uvolňovacího roztoku chloridu sodného bylo testovánouvolňování pilokarpiniumchloridu, atropiniumsulfátu, skopolaminiumbromidu a tetrakainium-chloridu ze srovnatelného množství 3,6 mg hydroxypropylmetylcelulózy ve struktuře xerogelu. Bylaprokázána lineární závislost rychlosti uvolňování na látkovém množství léčivých látek. Závěrembyly srovnány rychlosti uvolňování jednotlivých léčivých látek z hydratovaného xerogelu.

Klíčová slova:
lyofilizace – hydroxypropylmetylcelulóza – xerogel – liberace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se