VYUŽITÍ STANOVENÍ STOMATÁLNÍHOINDEXU K ROZLIŠENÍ FARMACEUTICKYVYUŽÍVANÝCH LISTŮ Mentha Mentha L.


Use of Stomatal Index Determination to Distinguish the Leaves of the Mentha L.

The Czech Pharmacopoeia 1997 takes over estimation of the stomatal index (S.I.) from the 3 rd editionof the European Pharmacopoeia and lists it in the pharmacognostic methods of drug testing. In theleaves of selected representatives of the Mentha L., values of S.I. were examined in various parts ofthe blade and an investigation was made to find to what extent this value is stable and usable fordistinguishing the individual representatives. In all samples there were cases where the S.I. valuesfound in one leaf significantly differed. The highest probability of distinguishing samples is on thebasis of the values found in the upper margin and the middle centre of the blade. When comparingthe individual samples on the basis of the average S.I. calculated from the values measured in allsix parts of the blade, it is possible to distinguish all samples, except the combinations M. piperita„Prilubskaja – M. aquatica var. bergamotta, M. piperita „Kliment“ – M. piperita var. vulgaris„Mitcham“, and M. piperita „Kliment“ – M. japonica, with the use of I.S.

Key words:
quantitative microscopy – stomatal index – Mentha L.


Autoři: J. Spilková;  M. Nováková
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 167-169
Kategorie: Články

Souhrn

Český lékopis 1997 přebírá ze 3. vydání Evropského lékopisu stanovení stomatálního indexu (S.I.)a uvádí ho ve farmakognostických metodách zkoušení drog. U listů vybraných zástupců roduMentha L. byly zjišťovány hodnoty S.I. v různých částech čepele a sledováno, do jaké míry je tatohodnota stálá a využitelná k rozlišení jednotlivých taxonů. U všech vzorků se vyskytly případy, kdyhodnoty S.I. nalezené na jednom listu byly významně rozdílné. Nejvyšší pravděpodobnost rozlišenívzorků je na základě hodnot zjištěných v horní okrajové části čepele a ve středu prostřední částičepele. Při porovnávání jednotlivých vzorků na základě průměrného S.I. vypočteného z hodnotnaměřených ve všech šesti částech čepele, lze pomocí S.I. rozlišit všechny vzorky. Výjimkou jsoupouze kombinace: Mentha x piperita L. cv. ‘Prilubskaja’ – M. x piperita L. var. citrata (Ehrh.) Briq.,někdy nazývaná máta bergamottová, dále M. x piperita L. cv. ‘Kliment’ – M. x piperita L. cv.‘Mitcham’ nebo M. x piperita L. cv. ‘Kliment’ a M. arvensis L. var. piperascens Holmes, někdynazývaná máta japonská.

Klíčová slova:
kvantitativní mikroskopie – stomatální index – Mentha L.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se