ŠTÚDIUM FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCHVLASTNOSTNÍ LÁTOK ZO SKUPINY1-(4-FENYL-1-PIPERAZINYL)-3-METOXY-2-PROPYL-ESTEROV KYSELÍN2-,3-ALKOXYFENYLKARBÁMOVÝCH


Studies of Physico-Chemical Properties of Compounds from the Group of 1-(4-Phenyl-1--piperazinyl)-3-methoxy-2-propylesters of 2-,3-Alkoxyphenylcarbamic Acids

The physico-chemical parameters (surface tension, dissociation constants, experimental partitioncoefficient, RF and RM values by means of thin-layer chromatography, logarithm of the capacityfactor with the help of HPLC) of 8 newly synthetic drugs from the group of 1-(4-phehyl-1-piperazi-nyl)-3-methoxy-2-propylesters of 2-, 3-alkoxyphenylcarbamic acids with assumed local anaesthetic,anti-arrhythmic, and antiulcerous activity were determined. The structure – physico-chemicalproperties relationship was investigated by means of QSAR.

Key words:
1-(4-phenyl-1-piperazinyl)-3-methoxy-2-propylesters of 2-, 3-alkoxyphenylcarbamicacids – physico-chemical properties – correlations


Autoři: E. Sedlárová;  J. Čižmárik;  Ľ. Búčiová
Působiště autorů: Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 170-174
Kategorie: Články

Souhrn

Boli stanovené fyzikálno-chemické parametre (povrchové napätie, disociačné konštanty, experimen-tálny rozdeľovací koeficient, RF a RM hodnoty pomocou chromatografie na tenkej vrstve, logaritmuskapacitného faktora k pomocou HPLC) 8 novozosyntetizovaných látok zo skupiny 1-(4-fenyl-1-pipe-razinyl)-3-metoxy-2-propylesterov kyselín 2-, 3-alkoxyfenylkarbámových s predpokladanou lokálneanestetickou, antiarytmickou a antiulceróznou aktivitou. Pomocou QSAR bol študovaný vzťahštruktúra – fyzikálno-chemické vlastnosti.

Klíčová slova:
1-(4-fenyl-1-piperazinyl)-3-metoxy-2-propylestery kyselín2-, 3-alkoxyfenylkarbámových – fyzikálno-chemické vlastnosti – korelácie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se