POKROKY VE VÝVOJI NOVÝCHANTITUBERKULOTIK ZE SKUPINPĚTIČLENNÝCH HETEROCYKLICKÝCHSLOUČENIN OBSAHUJÍCÍCH JEDEN DRUHHETEROATOMU


Advances in the Development of New Antituberculotics of the Group of Five-MemberedHeterocyclic Compounds Containing One Species of the Heteroatom

Tuberculosis and other mycobacterial diseases are considered at present to be one of the prominentproblems of health services. Since 1985, and in particular in the 1990s, a search for new structuresof antimycobacterial drugs is one of the first and foremost fields of chemotherapeutic research. Thepresent review paper surveys the studies carried out in the field of five-membered heterocycliccompounds containing one species of the heteroatom (furan, thiophene, pyrrol, diazoles, triazoles,tetrazoles, indol, carbazol, and other more complex cyclic compounds of nitrogen and sulfur) since1984, making use of the journal Chemical Abstracts and original papers.

Key words:
tuberulostatics – five-membered heterocycles – mycobacteria


Autoři: K. Waisser;  L. Drhová
Působiště autorů: Katedra anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 147-155
Kategorie: Články

Souhrn

Tuberkulóza a další mykobakteriální onemocnění jsou v současné době považována za jeden z před-ních problémů zdravotnictví. Od roku 1985, a zvláště pak v devadesátých letech, pátrání po novýchstrukturách antimykobakteriálních látek patří mezi přední oblasti chemoterapeutického výzkumu.Přehledný referát je pohledem do studií provedených v oblasti pětičlenných heterocyklickýchsloučenin obsahujících jeden druh heteroatomu (furan, thiofen, pyrrol, diazoly, triazoly, tetrazoly,indol, karbazol a další složitější cyklické sloučeniny dusíku a síry) od roku 1984. K rešerši byl použitčasopis Chemical Abstracts a původní práce.

Klíčová slova:
tuberkulostatika – pětičlenné heterocykly – mykobakterie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se