POROVNÁNÍ APLIKACE SULFO-A KARBOXYAZOBARVIV JAKO ČINIDELV IONTOVĚ-PÁROVÉ EXTRAKČNÍSPEKTROFOTOMETRII BAZICKÝCH LÉČIV


Comparative Study of the Application of Sulfo and Carboxy Azo Dyes as Reagents in theIon-pair Extraction Spectrophotometric Determination of Basic Drugs

The application of acid hydroxy or amino azo dyes containng sulfo or carboxy groups as reagents forthe determination of tetra-n-butylammonium bromide as the model compound was compared. Thesulfonated dyes are applicable within a broad range of pH 2–10 with the exception of amino azodyes, the protonated form of which, formed at pH < 3, is precipitated from the solution. Theapplication of carboxy azo dyes, owing to their high pKA values, is strongly limited to very high pHvalues. Methyl red is an exception, its pKA value is in the range of 4.88–5.06.

Key words:
extraction spectrophotometry – methyl red – sulfo azo dyes – carboxy azo dyes –tetra-n-butylammonium bromide


Autoři: J. Gasparič;  V. Hojný;  V. Kubíček
Působiště autorů: Katedra biofyziky a fyzikální chemie farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 183-185
Kategorie: Články

Souhrn

Pro extrakčně spektrofotometrické stanovení tetra-n-butylammonium bromidu jako modelové sta-novované látky bylo porovnáváno použití analogických hydroxy- a aminoazobarviv obsahujícíchsulfo- nebo karboxyskupiny jako činidel. Zatímco sulfoazobarviva jsou použitelná v širokém rozmezípH 2–10 s výjimkou aminoazobarviv, jejichž protonovaná forma se při pH < 3 vylučuje jako sraženinaz roztoku, je použití karboxyazobarviv vzhledem ke značné hodnotě pKA silně omezeno na oblastvysokého pH. Výjimku tvoří metylčerveň, jejíž pKA je uváděno v rozmezí 4,88–5,06.

Klíčová slova:
extrakční spektrofotometrie – metylčerveň – sulfoazobarviva –karboxyazobarviva – tetra-n-butylammonium bromid

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se