Abiotická elicitace explantátové kultury Rheum palmatum L. těžkými kovy


Abiotic Elicitation of the Explant Culture of Rheum palmatum L. by Heavy Metals

Elicitation-produced stress activates the defensive reactions of the plant or plant explant, whichresult, among others, in a change in the transcription of the genes coding the enzymes influencingbiosynthesis of secondary metabolites. The present paper investigated the effect of ions of heavymetals in concentrations od 1; 10, and 100 µM on the production of anthracene derivatives by theexplant culture of Rheum palmatum L. cultivated on Murashige-Skoog medium with an addition of10 mg.l-1 of α-naphthylacetic acid. The periods of application of elicitation were 6; 24; 48, and 168hours. It follows from the results that the applied abiotic elicitation positively influenced theproduction mainly in suspension culture. The maximal increase in the content of anthracenederivatives versus the control by 66 % was observed after 48-hour action of 10 µM concentration ofcadmium chloride. Aluminiumchloride produced the largest increase in the production after 6-hourapplication of a 100 µM concentration, when in comparison with the control culture the productionwas stimulated by 60 %.

Key words:
explant culture of Rheum palmatum L. – anthracene derivatives – abiotic elicitation– heavy metals


Autoři: M. Kašparová;  T. Siatka
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 252-255
Kategorie: Články

Souhrn

Elicitací vyvolaný stres aktivuje obranné reakce rostliny nebo rostlinného explantátu, které vedoumimo jiné ke změně transkripce genů kódujících enzymy ovlivňující biosyntézu sekundárníchmetabolitů. V této práci byl sledován vliv iontů těžkých kovů v koncentracích 1; 10 a 100 µM naprodukci anthracenových derivátů explantátovou kulturou Rheum palmatum L., která byla kultivovánana médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 10 mg.l-1 kyseliny α-naftyloctové. Dobaaplikace elicitorů byla 6; 24; 48 a 168 hodin. Z výsledků vyplývá, že použitá abiotická elicitacepozitivně ovlivnila produkci zejména v suspenzní kultuře. Maximální zvýšení obsahu anthracenovýchderivátů oproti kontrole o 66 % nastalo po 48 hodinovém působení 10 µMkoncentrace chloridukademnatého. Chlorid hlinitý způsobil největší zvýšení produkce po 6hodinové aplikaci 100 µMkoncentrace, kdy došlo v porovnání s kontrolní kulturou ke stimulaci produkce o 60 %.

Klíčová slova:
explantátová kultura Rheum palmatum L. – anthracenové deriváty – abiotickáelicitace – těžké kovy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se