Jednodávkové systémy léčiv připravované geriatrickým pacientům


Unit Dose Systems Prepared for Geriatric Patiens I

The project was carried out to facilitate and improve the quality of the use of drugs by geriatricpatients aiming at the observation of the therapeutic regimen and the improvement of theircompliance. The group under study comprised 15 clients living in a selected old people´s home inthe city of Brno, for whom the pharmacist prepared drugs into one-week blister dispensers on thebasis of their health dossiers for a period of 6 months (February – July 2002).Polypragmasia occuredin all patients included into a one-dose preparation for drugs; they took on average 16 drugs ina week. The most frequently administered drugs belonged to the ATC groups of psycholeptics,anti-inflammatory and antirheumatic agens, peripheral vasodilators, antianaemic agents, cardiactherapy, diuretics, and vasoprotectives and venopharmaceuticals. The dimensions of the dispensersused and the size of individual blisters in them proved to be sufficient with an average number of11 drugs dispensed weekly. The preparation of one-week drug dispensers was also evaluated fromthe standpoint of time consumption. The average time of preperatin of dispensers by the pharmacistwas 16 minutes 20 seconds. Time consumption was connected not only with the total number ofdrugs duspensed, but also with the frequency of drug dosing, dicvision (halving, quartering) of drugs,and frequent changes in medication.

Key words:
the elderly – polypharmacy – unit dose system


Autoři: D. Mazánková;  J. Kolář
Působiště autorů: Ústav aplikované farmacie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 238-242
Kategorie: Články

Souhrn

Projekt byl realizován za účelem usnadnit a zkvalitnit užívání léčiv geriatrickými pacienty s cílemdodržování léčebného režimu a zvýšení jejich compliance.Do souboru bylo zahrnuto patnáct klientůvybraného domova důchodců v Brně, kterým byly farmaceutem na základě zdravotnické dokumentacepo dobu 6 měsíců (únor až červenec 2002) připravovány léčiva do týdenních blistrovýchdávkovačů. Polypragmazie se vyskytovala u všech pacientů zahrnutých do jednodávkové přípravyléčiv, týdně užívali průměrně 16 léčiv.Nejčastěji užívaná léčiva patřila doATCskupin:psycholeptika,protizánětlivé a protirevmatické látky, periferní vazodilatancia, antianemika, srdeční terapie, diuretikaa vazoprotektiva a venofarmaka. Rozměry používaných dávkovačů a velikost jednotlivýchvýdutí v nich se ukázaly jako dostačující při průměrném počtu 11 léčiv týdně chystaných dodávkovačů. Příprava týdenních dávkovačů s léčivy byla hodnocena i z hlediska časové náročnosti.Průměrný čas přípravy dávkovačů farmaceutem byl 16 minut 20 sekund. Časová náročnost souviselanejenom s celkovým počtem chystaných léčiv, ale i s frekvencí dávkování léčiv, dělením (půlením,čtvrcením) léčiv a s častými změnami medikace.

Klíčová slova:
geriatrický pacient – polypragmazie – jednodávkový systém

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se