Fotodynamická terapie jako nová perspektivní metoda léčby nádorových onemocněníI. Historie, základní princip


Photodynamic Therapy as a New Prospective Method for Cancer TreatmentI. History, Basic Principles

Photodynamic therapy (PDT) is a new method for the treatment of both cancer or non-cancerdiseases. It combines three basic elements (a photosensitizer, light, oxygen), every single one withno toxicity or biological activity. The photosensitizer (PS) is activated by light and it gets excited. Ittransfers absorbed energy from this excited form to oxygen forming reactive oxygen species (ROS),mainly singlet oxygen. Then ROS attack surrounding biomolecules, inhibit their biological functionleading in the end to a cell death. The complete destruction of the tumour is provided not only bya direct effect on the cells, but also a vasculature shutdown (leading to nourishment and oxygendepletion) and an activation of the immunity response play an important role in this process. Thepresent paper proposes to introduce the readers to the history and basic principles of PDT from thepoint of view of either the physical mechanism of PS activation or biological effects on the targettissue (on molecular, subcellular, cellular, and tissue levels).

Key words:
photodynamic therapy – singlet oxygen – photosensitizer


Autoři: P. Zimčík;  M. Miletín
Působiště autorů: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 219-224
Kategorie: Články

Souhrn

Fotodynamická terapie (PDT) je nový způsob léčení kancerózních, ale i nekancerózních onemocnění.Je založena na spolupůsobení tří složek, jež samy o sobě nejsou toxické a neprojevují žádné biologickéefekty. Jedná se o kombinaci fotosenzitizéru (PS), světla a molekulárního kyslíku. PS se po absorpcisvětla excituje a předává energii molekulárnímu kyslíku. Z toho se pak vytváří reaktivní formykyslíku (zejména singletový kyslík), jež napadají okolní biomolekuly, porušují jejich biologickoufunkci a v konečnémdůsledku vedou ke smrti buňky.Na konečnémzničení nádoru se ovšemnepodílípouze přímý efekt na zničení buněk, nýbrž i indukovaný cévní uzávěr v ozářené oblasti vedoucík depleci živin a kyslíku a také aktivace imunitní odpovědi. Tato práce si klade za cíl seznámits historií a základními principy PDT jak z hlediska fyzikálního (aktivace PS a další fotochemicképochody), tak z hlediska biologických efektů na zasaženou tkáň (na úrovni molekulární, subcelulární,celulární i tkáňové).

Klíčová slova:
fotodynamická terapie – singletový kyslík – fotosenzitizér

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se