Izolácia a charakterizácia účinných obsahových látok Aloe vera s predpokladanýmvýznamom v ochrane kože


Isolation and Characterization of Active Compounds from Aloe vera with Possible Rolein Skin Protection

Aloe vera is widely used in food supplements, beverages, pharmaceuticals, and cosmetics. It has beenlong recognized as an effective natural remedy for its wound-healing properties and its positiveinfluence on other inflammatory skin disorders. Major proteins and mono- and polysaccharides wereidentified and analysed from Aloe vera commercial extract. Molecular weight of proteins calculatedfrom the sets ofmolecular weight reference standards, ranged from 70 kDa for the largest to 14 kDafor the smallest ones. IR spectral analysis of the carbohydrate fraction shows that the maincarbohydrate copound is acetylated (1→4)-β-D-mannan substituated with D-galactose and D-glucose.The results have shown that proteins and polysaccharides are a necessary component in thestudy of biological activity of Aloe vera leaf extract.

Key words:
Aloe vera – proteins – polysaccharides – peroxidase activity


Autoři: D. Košťálová;  L. Bezáková 1;  M. Obložinský 1;  A. Kardošová 2
Působiště autorů: Katedra farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 2Chemický ústav SAV, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 248-251
Kategorie: Články

Souhrn

Aloe vera sa používa ako doplnok výživy, v nápojoch, vo farmaceutických prípravkoch a v kozmetike.Dlhú históriu použitia ako prírodný prostriedok má v liečbe rán a v terapii zápalových kožnýchochorení. Hlavné proteíny a mono- a polysacharidy sa identifikovali v extrakte z listov Aloe vera.Pomocoumolekulových štandardov sa stanovili molekulové hmotnosti proteínov od 70 pre najväčšiemolekuly po 14 kDa pre najmenšie. IČ spektrálna analýza frakcie sacharidov dokázala, že hlavnouobsahovou látkou je acetylovaný (1→4)-β- D- manán substituovaný D- galaktózou a D-glukózou.Výsledky ukázali, že proteíny a polysacharidy sú potrebne pre štúdiumbiologickej aktivity extraktuz listov Aloe vera.

Klíčová slova:
Aloe vera – proteíny – polysacharidy – peroxidázová aktivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se