Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 78
Kategorie: Nové knihy

Devínsky, F., Ďurinda, J., Lacko, I., Valentová, J. Organic Chemistry for pharmacy students. Bratislava: Comenius University 2010; 647 p. 

Vývoj štúdia farmácie v oboch republikách bývalej Československej republiky dokumentuje, že má taký kredit a smer, že sa na štúdium u nás prihlasuje čoraz väčší počet zahraničných študentov. Tento stav vyvolal prirodzený tlak na tvorbu a vydavanie učebníc, skrípt, monografií, ale i ďalších učebných pomôcok v anglickom jazyku.

Jednou z prvých učebníc, ktoré reagujú na tento stav, je práve vydaná učenica organickej chémie.

Autori tejto učebnice prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., dr.h.c., doc. RNDr. PhMr .Ján Ďurinda, CSc., doc. Ing. Ivan Lacko a doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD., ktorí sú skúsení a dlhoroční vysokoškolskí učitelia Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, jej koncep­ciu a obsah rozvrhli do trinástych kapitol.

V prvej poskytujú študentovi poznatky z teórie väzby organických zlúčenín a objasňujú prakticky všetky najdôležitejšie aspekty teoretickej organickej chémie. V druhej kapitole vysveťľujú základy názvoslovia organických zlúčenín, v tretej kapitole popisujú uhľovodíky, v štvrtej halogénderiváty uhľovodíkov, v piatej chémiu prakticky všetkých najdôležitejších zlúčenín kyslíka, v šiestej zlúčenín obsahujúcich atóm síry, v siedmej zlúčenín dusíka, v ôsmej derivátov kyseliny uhličitej, v deviatej organických zlúčenín s obsahom bóru, fosforu, kremíka a ďalších organokovových zlúčenín.

Rozsiahla problematika heterocyklických zlúčenín je skoncentrovaná v desiatej kapitole, sacharidov v jedenástej, terpénov v dvanástej a v záverečnej kapitole sa vysveťľuje chémia steroidných zlúčenín.

Oproti iným analogickým učebniciam kladom tejto učebnice je to, že autori do textu zaradili i štruktúry, základné informácie a príklady najdôležitejších liečiv, čím nielen vhodne rozšírili informácie, ale i naznačili nadväznosť tohto predmetu na predmet farmaceutická chémia, ktorá na tento predmet organicky v štúdiu farmácie nadväzuje.

Celý učebný text sa vyznačuje tým, že je konzistentný, jasný a racionálne postavený na základe principiálnych najnovších poznatkoch tohto vedného odboru, slovom taký, ktorého osvojenie a vzládnutie poskytuje základ pre ďalšie úspešné štúdium zahraničných študentov.

J. Čižmárik 


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2011 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se