Ocenenie Viere Jeníkovej


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 95
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila Medailu PhMr. Vladimíra Jána Žuffu za prínos do slovenského lekárnictva pani Viere Jeníkovej, ktorá v tomto roku si pripomína 50 rokov svojho pôsobenia na Katedre galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.


Pani Viera Jeníková sa narodila v Bratislave. Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave v roku 1961 začala pracovať na Katedre galenickej farmácie FaF UK ako farmaceutická laborantka. Podieľala sa ako technický pracovník na riešení výskumných úloh katedry a v tomto postavení sa dodnes zúčastňuje výučby v praktických cvičeniach, pri príprave liekových foriem v predmete. Farmaceutická technológia.

V rokoch 1969–1971 absolvovala špecializačné štúdium z odboru Lekárenstvo kategórie laborant na Strednej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Je členkou skušobnej komisie pre špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore Lekárenstvo v kategórii laborant  na SZU a tiež členkou pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR. V rokoch 2004–2007 bola hlavnou odborníčkou MZ SR v kategórii laborant.

V roku 1969 sa stala členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a stala sa spoluzakladateľkou Sekcie farmaceutických laborantov. Pracovala ako členka výboru. Od roku 1993 pôsobila vo funkcii predsedu sekcie. Počas tohto pôsobenia nadobudla dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre organizáciu. 17 rokov bola hlavnou organizátorkou Slovenských konferencií farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou s aktuálnou odbornou tematikou.

„Lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke pomôcky a liečebná kozmetika v praxi farmaceutického laboranta” vystihujú hlavnú pracovnú činnosť FL a dávajú v programe konferencie priestor celej problematike farmaceutického laboranta, hlavne týkajúcej sa vzdelávania. Pri príležitosti každej konferencie sa podielala na vydávaný Zborník abstraktov. Vysoká účasť a aktuálny obsah programu na týchto konferenciách bol veľkým prínosom pre odborný rast FL a rokmi získali vysoký kredit.

Pani Viera Jeníková dokázala utvoriť skvelý kolektív členiek výboru sekcie, s ktorými úspešne profilovala činnosť spoločenstva farmaceutických laborantiek. Ako odborný garant sa zúčastňovala rôznych odborných podujatí v rámci ďalšieho celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Jej krédom je: „Zvyšovanie odbornosti je kľúčom k rozvoju profesie FL”.

Tri volebné obdobia bola vo funkcii prezidenta Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve pri Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá zastrešovala v tejto spoločnosti 6 sekcií technických odborov.

Svoje skúsenosti vo forme prednášok z oblasti ďalšieho vzdelávania odovzdávala i svojim českým kolegy­niam v Prahe a v Brne.

Od zrodu odborného časopisu Farmaceutický laborant, ktorý je orientovaný na profesiu farmaceutického laboranta, bola členkou redakčnej rady.

Po skončení volebného obdobia v tomto roku odovzdala pani Viera Jeníková funkciu predsedu sekcie FL a funkciu prezidenta SSLAZ kolegyniam, o ktorých je presvedčená, že budú pokračovať v práci prospešnej pre spoločnosť i všetkých jej členov.

Viera Jeníková za svoju prospešnú a nezištnú činnosť a neuveriteľných 40 rokov vo funkcii získala rôzne ocenenia „Za najlepšiu prednášku roka”, „Zlatú medailu za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť”, Medailu PhMr. Vladimíra Jána Žuffu, Strieborný odznak SLS „Ľudský život”. Ocenenia vždy prijíma ako výzvu naďalej rozvíjať dobré myšlienky a pomoc vo funkcii čestného člena výboru Sekcie FL a pass-prezidenta SSLAZ.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som pani Viere Jeníkovej k udeleniu vysokého ocenenia srdečne zablahoželal a poprial jej pevné zdravie, pohodu a radosť z doteraz vykonanej práce v prospech farmácie.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2011 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se