INTERAKTIVNÍ DISPENZAČNÍ SEMINÁŘE


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 94, 2022, č. 2, s. 18-19

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději do 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná. Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

BŘEZEN

16. 3. Kladno (kód semináře: 22008)

Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, Kladno, posluchárna, od 17.30 hodin

Téma: Hypolipidemika II

Anotace: Na příkladech z praxe interního lékaře budou diskutovány interakce a použití hypolipidemik.

Lektoři: Mgr. Zuzana Vašířová, MUDr. Renata Stěpanovová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

16. 3. Praha (kód semináře: 22009)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Febrilie a praktické aspekty nejen antipyretik; horečka neinfekční etiologie

Anotace: Horečka je obecně spojována s infekcemi, nicméně je třeba zdůraznit, že jde o nespecifickou reakci, jež může mít celou řadu dalších, neinfekčních příčin. Seminář tedy bude věnován nejen připomenutí různé etiologie horečky, ale i praktickým dopadům do běžné praxe a managementu febrilních stavů

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, MUDr. Hana Jurečková Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

17. 3. Beroun (kód semináře: 22016)

Rehabilitační nemocnice Beroun, Profesora Veselého 493, od 17.30 hodin

Téma: Diabetes mellitus vybrané kazuistiky

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

18. 3. Příbram (kód semináře: 22017)

Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, přednáškový sál, pavilon C, 4. p., od 17.00 hodin

Téma: Diabetes mellitus vybrané kazuistiky – opakování berounského semináře ze 17. 3. 2022

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

26. 3. Olomouc (kód semináře: 22032)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Diagnostika, léčba a farmaceutická péče u bolesti hlavy

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Petr Polidar

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

30. 3. Praha (kód semináře: 22010)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Febrilie a praktické aspekty nejen antipyretik; horečka neinfekční etiologie – opakování pražského semináře z 16. 3. 2022

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, MUDr. Hana Jurečková Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

31. 3. Znojmo (kód semináře: 22011)

GaP – Galerie a prostor, Kollárova 27, od 18.00 hodin

Téma: Lékové problémy v urologii

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

DUBEN

2. 4. Liberec (kód semináře: 22018)

Obchodní akademie, Šamánkova 500/8, od 8.30 hodin

Téma: Farmakoterapie zánětů horních cest dýchacích

Anotace: Během semináře bude diskutována problematika infekčních i alergických zánětů horních cest dýchacích a přilehlých struktur. Budeme se věnovat nejčastějším lékovým problémům u léčiv používaných v terapii, možnostem samoléčby a režimovým opatřením.

Lektoři: MUDr. Zuzana Kofferová, PharmDr. Aleš Mareček

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

5. 4. Opava (kód semináře: 22023)

salonek hotelu Iberia, Pekařská 11, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky z oblasti gerontopsychiatrie

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová (SN Opava), MUDr. Lubomír Matej (PN Opava)

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

6. 4. Praha (kód semináře: 22019)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii V

Anotace: Interakce psychofarmak

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

6. 4. Nové Město na Moravě (kód semináře: 22024)

Nemocnice Nové Město na Moravě (budova ředitelství), Žďárská 610, od 17.30 hodin

Téma: Kazuistiky z oblasti endokrinologie

Anotace: Seminář bude zaměřen na kazuistiky pacientů s onemocněními v oblasti endokrinologie (např. tyreopatie) s důrazem na možnosti farmakoterapie těchto onemocnění a management potenciálních lékových problémů.

Lektoři: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

9. 4. Hradec Králové (kód semináře: 22025)

FaF UK, Heyrovského 1203, od 9.00 hodin

Interaktivní dispenzační seminář č. 41: kazuistiky z oblasti endokrinologie

Anotace: Seminář bude zaměřen na kazuistiky pacientů s onemocněními v oblasti endokrinologie (např. štítná žláza, hypofýza, příštitná tělíska) s důrazem na možnosti léčby těchto onemocnění a management potenciálních lékových problémů.

Lektoři: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 18

12. 4. Nový Jičín (kód semináře: 22026)

Hotel Abácie, B. Martinů 1884/1, salónek Botanika, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky z oblasti gerontopsychiatrie – opakování opavského semináře z 5. 4. 2022

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, MUDr. Lubomír Matej (PN Opava)

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

13. 4. Praha (kód semináře: 22020)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v revmatologii VII. Imunosuprese v terapii SLE

Anotace: Imunosuprese v terapii SLE – terapie, lékové režimy a jejich rizika, nežádoucí účinky, interakce léčby a jejich řešení

Lektoři: PharmDr. Šárka Erbanová, RNDr. Zdeňka Šterbáková, MUDr. Eliška Stehlíková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

21. 4. Hodonín – NOVÝ TERMÍN (kód semináře: 22022)

Hotel Krystal (vinný sklep), Pančava 49, od 18.00 hodin

Téma: Lékové alergie v interní medicíně a při vakcinaci Covid-19

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., prim. MUDr. Vladan Ryšavý (interna), MUDr. Jana Teturová (alergologie)

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

27. 4. Praha (kód semináře: 22021)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii V – opakování pražského semináře z 6. 4. 2022

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

KVĚTEN

3. 5. Brno (kód semináře: 22049)

místo konání bude upřesněno, od 16.30 hodin

Téma: Psychózy v kontextu nových antipsychotik

Anotace: Psychotická onemocnění patří mezi vážné psy chiatrické poruchy s rozsáhlými negativními důsledky pro pacienta i společnost. V posledních letech byla na český trh uvedena tři nová antipsychotika – kariprazin, lurasidon a brexpiprazol. V semináři se zaměříme na farmakoterapii psychóz v kontextu nových terapeutických možností.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. (FaF MU Brno), doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, FaF MU Brno)

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

11. 5. Kladno (kód semináře: 22050)

Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, posluchárna C1, od 17.30 hodin

Téma: Psychiatrie – antidepresiva

Anotace: Antidepresiva jako součást života pacienta

Lektoři: Mgr. Zuzana Vašířová, MUDr. Taťána Suchánková Kočí

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2022 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se