Dvoufázové polotuhé hydrofilní systémy – hydrokrémy


Two-Phase Semisolid Hydrophilic Systems – Hydrocreams

Production of a drug of good quality in the form of a hydrocream presents a wide set of complexproblems. Hydrocreams as emulsions of the o/w type form a structured system which consists of atleast three phases, the dispersed, crystalline hydrated, and crystalline gel one. The loading operationsof manufacturing procedures can negatively affect both the individual components and thecomplex structure of the hydrocream. Due attention must thus be paid to the formulation studywhich togetherwith the conditions ofmanufacture will ensure the production of a drug with requiredquality indices.

Key words:
hydrocreams – structure of hydrocreams – formulation aspects


Autoři: Z. Chalupová;  R. Masteiková
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 115-118
Kategorie: Články

Souhrn

Vyrobit kvalitní léčivý přípravek v podobě hydrokrému je problematika velmi široká a komplikovaná.Hydrokrémy jako emulze typu o/v tvoří strukturovaný systém, který se skládá nejméně ze třífází, a to dispergované, krystalické hydratované a krystalické gelové. Zátěžové operace výrobníchpostupů mohou negativně působit jak na jednotlivé složky, tak na složitou strukturu hydrokrému.Proto musí být věnována patřičná pozornost formulační studii, která spolu s výrobními podmínkamizajistí produkci léčivého přípravku s požadovanými jakostními ukazateli.

Klíčová slova:
hydrokrémy – struktura hydrokrémů – formulační aspekty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se