Vliv kyseliny jasmínové na produkci anthracenových derivátů v kultuře Rheumpalmatum L. in vitro


The Effect of Jasminic Acid on the Production of Anthracene Derivatives in the Cultureof Rheum palmatum L. in vitro

The process of elicitation makes use of the capacity of plants and plant cells cultivated in vitro toreact to various stress stimuli by a number of protective reactions leading to increased accumulationof secondary metabolites. The endogenic signal substances of plant protective reactions includejasminic acid, which in the case of exogenous application also acts as an elicitor. The paper examinedthe effect of four concentrations of jasminic acid on the production of anthracene derivatives bya three-year-old tissue culture, which was derived from the roots of a two-year-old intact plantRheum palmatum L. (Polygonaceae). The culture was cultivated on Murashige-Skoog medium withan addition of 10 mg.l-1 of α-naphthylacetic acid. The results show that the optimal effect of jasminicacid on the production of callus culture was manifested after a 12-hour application of the strongestconcentration of 5 mM, and on the production of suspension culture after a 48-hour application ofa concentration of 0.05mM,when the photometric determination according to PhBs 4 demonstratedthe maximal content of anthracene derivatives (1.26 %) and the productionwas stimulated by 109 %in comparison with the control.

Key words:
Rheum palmatum L. in vitro – anthracene derivatives – elicitation – jasminic acid


Autoři: M. Kašparová;  T. Siatka;  J. Dušek
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 148-151
Kategorie: Články

Souhrn

Proces elicitace využívá schopnosti rostlin i rostlinných buněk kultivovaných in vitro reagovat narůzné stresové podněty řadou obranných reakcí, které vedou ke zvýšené akumulaci sekundárníchmetabolitů. K endogenním signálním látkám rostlinných obranných reakcí patří kyselina jasmínová,která v případě exogenní aplikace působí také jako elicitor. V práci byl sledován vliv čtyřkoncentrací kyseliny jasmínové na produkci anthracenových derivátů tříletou tkáňovou kulturou,která byla odvozena z kořene dvouleté intaktní rostliny Rheum palmatum L. (Polygonaceae).Kultura byla kultivována na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 10 mg.l-1 kyselinyα-naftyloctové. Z výsledků vyplývá, že optimální vliv kyseliny jasmínové na produkci kalusovékultury se projevil po 12hodinové aplikaci nejsilnější koncentrace 5 mM a na produkci suspenzníkultury po 48hodinové aplikaci koncentrace 0,05 mM, kdy fotometrickým stanovením podle ČSL 4byl prokázán maximální obsah anthracenových derivátů (1,26 %) a došlo v porovnání s kontrolouke stimulaci produkce o 109 %.

Klíčová slova:
Rheum palmatum L. in vitro – anthracenové deriváty – elicitace – kyselinajasmínová

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se