TLC a HPLC separace polohových izomerů alkylesterů kyseliny 2-, 3-, 4- {2-hydroxy-3-[(4--difenylmethyl)piperazin-1-yl]propoxy}fenylkarbamové a jejich lipo-hydrofilní vlastnosti


TLC and HPLC Separation of Positional Isomers of Alkylesters of 2-, 3-, 4- {2-Hydroxy-3--[(4-diphenylmethyl)piperazine-1-yl]propoxy}phenylcarbamic Acid and Their Lipo-HydrophilicProperties

The paper deals with chromatographic separations of newly prepared substances, aryloxyaminopropanolderivatives. The derivatives represent three homological series of four carbons and fourgroups of positional isomers (methyl- to butyl- in positions 2-, 3, and 4-). Thin-layer adsorptionchromatography employed the foil Silufol® UV 254 as the stationary phase and partition chromatography,commercially produced glass plates DC Fertigplatten MERCK RP-8 F254 S. High-performanceliquid chromatography was used to separate positional isomers on the column SupelkosilTMABZ+PLUS. The mobile phase was methanol and acetonitrile in graded rations with water andvarious flow rates of the mobile phase were tested. Partition chromatography, determination ofpartition coefficient in the system octanol-water, and the values of capacity factors k’ of thesubstances was employed to evaluate their lipophilicity.

Key words:
HPLC – TLC – positional isomers – aryloxyaminopropanol – lipophilicity


Autoři: R. Opatřilová;  M. Blešová;  J. Csöllei
Působiště autorů: Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 136-140
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá chromatografickými separacemi nově připravených látek, derivátů aryloxyaminopropanolu.Deriváty představují tři homologické řady o čtyřech uhlících a čtyři skupiny izomerůpolohových (methyl- až butyl- v polohách 2-, 3- a 4-). Pro adsorpční chromatografii na tenké vrstvěbyla jako stacionární fáze použita fólie Silufol®UV 254, pro rozdělovací chromatografii, komerčněvyráběné skleněné desky DC Fertigplatten MERCK RP-8 F254 S. Vysokoúčinnou kapalinovouchromatografií byly děleny polohové izomery na koloně SupelkosilTM ABZ+PLUS. Mobilní fází bylmethanol a acetonitril v odstupňovaných poměrech s vodou a vyzkoušeny byly různé rychlostiprůtoku mobilní fáze. Rozdělovací chromatografií, stanovením rozdělovacího koeficientu v soustavěoktanol-voda a z hodnot kapacitních faktorů k’ látek byla hodnocena jejich lipofilita.

Klíčová slova:
HPLC – TLC – polohové izomery – aryloxyaminopropanol – lipofilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se