Jaroslav Hladík – český farmaceutický historik v jubilejním hodnocení


Jaroslav Hladík, a Czech Pharmaceutic Historian in Jubilee Appraisal

Jaroslav Hladík, who on 12. April 2003 would reach the age of 100 years, started his professionalcareer as a pharmacist in different pharmacies, but after certain period of interim activities hebecame a university teacher Associate Professor for Pharmaceutical History, founded a pharmaceuticalmuseum, published papers on pharmaceutical history, laid the foundations of a centralizedpharmaceutical book collections, etc.Hewas successfully active in several pharmaceutical universityinstitutions in Prague, Brno, and Bratislava. Pharmaceutical history remained his hobby until hisdeath on 1. August 1975. He is remembered as a great positive personality of Czech pharmacy.

Key words:
Jaroslav Hladík – pharmaceutical history – pharmaceutical museum – universityinstruction in pharmaceutical history


Autoři: H. Žáček;  V. Rusek 1
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1 České farmaceutické muzeum Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 152-154
Kategorie: Články

Souhrn

Jaroslav Hladík, který by se 12. dubna 2003 dožil 100 let, zahájil svou profesionální dráhu jakolékárník v různých lékárnách, avšak po různých peripetiích se stal docentem pro dějiny farmacie,založil farmaceutické muzeum, publikoval práce z oblasti dějin farmacie, položil základ centralizovanýchfarmaceutických knižních sbírek apod. Působil postupně jako vysokoškolský učitel v Praze,Brně a Bratislavě. Dějinám farmacie se věnoval až do své smrti 1. srpna 1975. Zůstane význačnoupozitivní farmaceutickou osobností.

Klíčová slova:
Jaroslav Hladík – dějiny farmacie – farmaceutické muzeum– univerzitní výukadějin farmacie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se