Přírodní látky jako chemoprotektiva


Chemoprotective Agents of Natural Origin

The fate of xenobiotics in the organism and their toxic or therapeutic influence have been underintensive investigation in recent years. The compounds are searched for which affect as preventiveagents cancerogenesis and other disorders caused by procancerogens and pro-mutagens from theenvironment. The main focus is on the compounds able to modulate the activity of enzymes of theIst and IInd phase of xenobiotic detoxication or compounds with antioxidative activity. In the followingreview,comopunds of natural origin are presented which possess an ability tomodulate the processesconnected with detoxication of xenobiotics. These compounds. could be usable as preventive agentsagainst some diseases or as supportive pharmaceuticals during chemotherapy.

Key words:
chemoprotective activity – cytochrome P450 – natural compounds


Autoři: K. Lunerová;  D. Veselá;  R. Kubínová;  V. Suchý
Působiště autorů: Ústav přírodních léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 126-130
Kategorie: Články

Souhrn

Osud xenobiotik v organizmu a jejich toxické či naopak terapeutické účinky na organizmus jsoupředmětem intenzivního studia. Hledají se látky, které mohou působit preventivně proti vznikunádorových i jiných onemocnění způsobených prokancerogeny a promutageny z vnějšího prostředí.Zejména se jedná o látky schopné ovlivňovat enzymy I. a II. fáze detoxikace xenobiotik nebo látkypůsobící antioxidačně. V následujícím přehledu jsou uvedeny látky přírodního původu, převážněz vyšších rostlin, které in vitro vykazují schopnosti ovlivňovat procesy související s detoxikacíxenobiotik a jsou potenciálně využitelné jako preventivní prostředky proti vzniku některých onemocněníči jako podpůrná léčiva při chemoterapii.

Klíčová slova:
chemoprotektivní aktivita – cytochrom P450 – přírodní látky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se