INTERAKTIVNÍ DISPENZAČNÍ SEMINÁŘE (za podpory společnosti Teva)


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 9, s. 24-28

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte dle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35–7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Splatnost nejpozději 10 dnů před konáním semináře (v hotovosti na místě akce jen v nejnutnějším případě a za zvýšený poplatek). Není-li dále uvedeno jinak, poplatek za účast na IDS: 300 Kč, na místě 350 Kč. Počet bodů: 12.

Odborný garant: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Pro konání IDS semináře je nutné, aby bylo závazně přihlášeno alespoň 15 účastníků.

ŘÍJEN

Út 3. 10. Nové Město na Moravě (kód akce: 17087)

Nemocnice Nové Město na Moravě, budova ředitelství, začátek v 17.30 hodin

Polymorbidní pacient v kazuistikách II.

Anotace: Diskutováno bude racionální používání psychofarmak a další farmakoterapie u polymorbidních pacientů.

Lektoři: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

St 4. 10. Brno (kód akce: 17069)

Kounicova 67a, začátek v 16.15 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

St 4. 10. Praha (kód akce: 17034)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, začátek v 17.30 hodin

Léčiva ovlivňující glykémii (opakování z 15. 5. 2017)

Anotace: Seminář bude zaměřen na metabolické nežádou­cí účinky léčiv (konkrétně ovlivnění glykémie), a to zejména u léčiv jiných skupin než klasická antidiabetika a inzulíny. Pozornost bude dále věnována možnému terapeutickému využití těchto účinků. Diskutovány budou také mož­nosti ovlivnění/eliminace těchto účinků.           

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, MUDr. Hana Suchánková

Čt 5. 10. Uherské Hradiště (kód akce: 17065)

EDUHA s.r.o., Studentské nám. 1531 (budova Centrum celoživotního vzdělávání), začátek v 16.15 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

Čt 5. 10. Beroun (kód akce: 17085)

Hotel Na Ostrově, Na Ostrově 816, začátek v 17.30 hodin

Analgetika a bolest

Anotace: Analgetika a jejich správné užití, postup v léčbě bolesti.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, MUDr. Jana Horázná

Út 10. 10. Zlín (kód akce: 17066)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, začátek v 17.00 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

Út 10. 10. Brno (kód akce: 17093)

FaF VFU, seminární místnost, Palackého tř. 1, začátek v 17.00 hodin

Diabetes ve světle nových perorálních antidiabetik (opakování z 24. 1. 2017)

Anotace: Nová perorální antidiabetika (PAD) přepsala dosavadní léčebné postupy DM II. Zaměříme se na mechanismus účinku nových (PAD) a jejich začlenění do současných českých doporučených postupů.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

St 11. 10. Praha 8 (kód akce: 17035)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, začátek v 18.00 hodin

Léčiva u chronické renální insuficience

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, MUDr. Lenka Křivková

Čt 12. 10. Ostrava (kód akce: 17067)

Mariánské nám. 480/5, DTO CZ, s. r. o., III. patro, začátek v 17.00 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Na semináři budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.             

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

Čt 12. 10. Příbram (kód akce: 17086)

Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, přednáškový sál, pavilon C, 4. p., začátek v 17.30 hodin

Analgetika a bolest

Anotace: Analgetika a jejich správné užití, postup v léčbě bolesti.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, MUDr. Jana Horázná

Čt 12. 10. Znojmo (kód akce: 17036)

Hotel Bermuda, Čermákova 940/1, začátek v 18.00 hodin

Pediatrie II.

Anotace: Léčba horečky a bolesti u dětí

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Arpád Kerekeš

Čt 12. 10. Kladno (kód akce: 17064)

Posluchárna Oblastní Nemocnice Kladno, začátek v 17.30 hodin

Farmakoterapie hypertenze

Anotace: Léčba hypertenze z pohledu internisty. Jak může být hypertonikovi prospěšný lékárník.

Lektoři: Mgr. Zuzana Vašířová, Mgr. Lenka Kolbabová, MUDr. Renata Stěpanovová

So 14. 10. Olomouc – (kód akce: 17068)

RCO, Jeremenkova 40B, salónek ORION, začátek v 9.00 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Na semináři budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

So 21. 10. Olomouc (kód akce: 17033)

LF UP, Ústav farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, začátek v 9.30 hodin

Farmaceutická péče u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním se zaměřením na selhání srdce

Anotace: V rámci semináře budou diskutovány možnosti farmaceutické péče u pacienta se selháním myokardu. Budou též diskutovány lékové problémy kardiovaskulárních léčiv používaných v terapii srdečního selhání i vybraných rizikových faktorů. Zmíněny budou též novinky objevující se v terapii srdečního selhání.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Út 24. 10. Hradec Králové (kód akce: 17078)

Lékárna FN HK, začátek v 18.00 hodin

Kazuistiky z ordinace dětského diabetologa

Anotace: Problematika diabetu v dětském věku

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Petra Šubrtová, PharmDr. Martina Maříková, MUDr. David Neumann

St 25. 10. Praha 4 (kód akce: 17037)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, začátek v 17.30 hodin

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XIV: Amiodaron

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

LISTOPAD

Čt 2. 11. Praha 4 (kód akce: 17040)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, začátek v 17.30 hodin

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XIV: Amiodaron (opakování z 25. 10. 2017)

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

So 4. 11. Olomouc (kód akce: 17039)

Ústav farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, začátek v 9.30 hodin

Farmaceutická péče u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním se zaměřením na selhání srdce          

Anotace: Možnosti farmaceutické péče u pacienta se selháním myokardu. Budou též diskutovány lékové problémy kardiovaskulárních léčiv používaných v terapii srdečního selhání i vybraných rizikových faktorů. Zmíněny budou novinky objevující se v terapii srdečního selhání.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Út 7. 11. Šumperk (kód akce: 17070)

Salonek Restaurace pod kaštanem, začátek v 18.00 hodin

Kazuistiky pacientů s alergiemi

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, Mgr. Lucie Štěpánková, MUDr. Lukáš Burda

Út 7. 11. Brno (kód akce: 17094)

FaF VFU, seminární místnost, Palackého tř. 1, začátek v 17.00 hodin

Diabetes ve světle nových perorálních antidiabetik II.

Anotace: Nová perorální antidiabetika (PAD) přepsala dosavadní léčebné postupy DM II. Zaměříme se na mechanismus účinku nových PAD a jejich začlenění do současných českých doporučených postupů. Seminář je vhodný i pro účastníky, kteří se nezúčastnili semináře I.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

St 8. 11. Česká Lípa (kód akce: 17073)

Obchodní akademie, začátek v 17.30 hodin

Farmaceutická péče o pacienty s revmatickým onemocněním a pacienty s bolestí

Anotace: Kazuistiky pacientů s revmatickým onemocněním a management rizik antirevmatik. Dále bude diskutována léčba bolesti u různých skupin pacientů a potenciální lékové problémy analgetik.

Lektoři: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc., PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

St 8. 11. Praha 8 (kód akce: 17041)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, začátek v 18.00 hodin

Kazuistiky s neurologickou problematikou XII.

Lektoři: Mgr. Jana Vinšová, PharmDr. Mira Pospíšilová, MUDr. Petr Dušek Ph.D.

Út 14. 11. Nový Jičín (kód akce: 17071)

Salonek hotelu Abácie, začátek v 18.00 hodin

Kazuistiky pacientů s alergiemi

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, Mgr. Lucie Štěpánková, MUDr. Lukáš Burda

Út 14. 11. Třebíč (kód akce: 17095)

Hotel Atom, konferenční centrum, Velkomeziříčská 640/45, začátek v 18.00 hodin

Diabetes ve světle nových perorálních antidiabetik II.

Anotace: Nová perorální antidiabetika (PAD) přepsala dosavadní léčebné postupy DM II. V semináři se zaměříme na mechanismus účinku nových (PAD) a jejich začlenění do současných českých doporučených postupů. Seminář je vhodný i pro účastníky, kteří se nezúčastnili semináře I.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Út 14. 11. Praha 4 (kód akce: 17042)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, začátek v 17.00 hodin

Komplexní posouzení lékového režimu u seniorů s polyfarmakoterapií (VII.)

Anotace: Na reálných kazuistikách budou diskutovány ge­riatrické polékové reakce, specifické přístupy v posouzení lékového režimu u seniorů s polyfarmakoterapií, doporučení bezpečných dávkovacích schémat a léků volby dle geriatrických guidelines a základní rozvahy nad posouzením kvality lékového režimu u seniorů s polyfarmakoterapií.

Lektoři: PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., MUDr. Ivana Doleželová, MBA

Út 21. 11. Opava (kód akce: 17072)

Salonek Hotelu Iberia, začátek v 18.00 hodin

Kazuistiky pacientů s alergiemi

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, Mgr. Lucie Štěpánková, MUDr. Lukáš Burda

Út 21. 11. Praha 8 (kód akce: 17043)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, začátek v 18.00 hodin

Kazuistiky s neurologickou problematikou XII. (opakování z 8. 11. 2017)

Lektoři: Mgr. Jana Vinšová, PharmDr. Mira Pospíšilová, MUDr. Petr Dušek Ph.D.

St 29. 11. Brno (kód akce: 17096)

FaF VFU, velká posluchárna, Palackého tř. 1, začátek v 16.30 hodin

Chronická obstrukční plicní nemoc a její současná léčba – (opakování z 20. 6. 2017)

Anotace: Obstrukce dýchacích cest se u CHOPN v průběhu let většinou postupně zhoršuje. Moderní léčiva jsou schopny progres nemoci zpomalit. V semináři se zaměříme na současné doporučené postupy léčby a postavení nefarmakologických intervencí.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D. 

Čt 30. 11. Znojmo (kód akce: 17044)

Znojmo, začátek v 18.00 hodin

CHOPN II

Anotace: Léčiva používaná u CHOPN, léčba CHOPN a lékové problémy

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

DALŠÍ SEMINÁŘE

Aktuální lékárnická legislativa

Seminář se bude jako vždy věnovat novinkám v předpisech upravujících poskytování lékárenské péče. Hlavní témata: novela zákona o léčivech a jeho prováděcích vyhlášek, nová ePreskripce a hlášení o vydaných léčivých přípravcích, protipadělková směrnice, nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další informace, které budou aktuální v době konání semináře.

Kurz je určen pouze pro farmaceuty.

Místo a čas konání:

  • 13. 11. Brno, Hotel Bobycentrum, Sportovní 559/2a
  • 14. 11. Olomouc, Hotel RCO, Jeremenkova 40b
  • 6. 12. Praha, Hotel ILF, Budějovická 15/743
  • 7. 12. Plzeň, Hotel Parkhotel, U Borského parku 31

Čas vždy od 18.00 do 20.30 hodin

Poplatek: pro farmaceuty: 300 Kč, platba v hotovosti na místě 350 Kč.

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

Odborný garant: PharmDr. Aleš Novosád

Přihlašování na www.lekarnici.cz – vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky. Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17197 Brno, 17198 Plzeň, 17199 Praha, 17900 Plzeň).

Akce je ohodnocena 6 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Schizofrenie

Na semináři se bude hovořit o pacientovi, který má schizofrenii, jak se jeho nemoc projevuje, co prožívá, jak ji vnímá okolí. Bude prezentována dostupná léčba včetně nejčastějších nežádoucích účinků antipsychotik a limity antipsychotické léčby, dále pak indikace k psychiatrickým hospitalizacím a jak má lékárník jednat s obtížným či psychiatricky stigmatizovaným pacientem.

Akce je určena pouze pro farmaceuty.

Místo a čas konání:

  • 9. 11. Praha, IKEM, Vídeňská 1958/9
  • 23. 11. Brno, Hotel Bobycentrum, Sportovní 2a

Čas vždy od 17 do 20.30 hodin

Poplatek: 300 Kč, platba v hotovosti na místě 400 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: MUDr. Marta Holanová, PharmDr. Ivana Minarčíková

Odborný garant: PharmDr. Aleš Novosád

Přihlašování na www.lekarnici.cz – vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky. Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17193 Praha, 17194 Brno).

Akce je ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Osteoporóza

Seminář se skládá z těchto přednášek:

Léčba osteoporózy – doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Autor přednášky představuje efektivitu jednotlivých preparátů z hlediska jejich efektu prevence na snížení rizika zlomenin v různých oblastech včetně srovnání efektivity s nákladovostí léčby. Závěrem upozorňuje na léky vyvolanou osteoporózu. Demonstruje případy, při kterých by se měl lékárník zeptat při výdeji určitých léků pacienta, zda je adekvátně ochráněn jeho skelet i s ohledem na dávku a délku podávání.

Definice osteoporózy, projevy onemocnění, diagnostické metody, hodnocení markerů, výskyt v populaci – MUDr. Jiří Jenšovský

V minulosti bylo téma osteoporózy (OP) spojováno s postmenopauzálním úbytkem kostní hmoty. V současné době je, ale hlavním problémem zvýšený výskyt zlomenin u osob v osmé a dalších dekádách života. Proto je nutné se seznámit s pojmem syndromu křehkosti, jeho diagnostikou a následky. Ve výších dekádách je výpovědní hodnota měření kostní hmoty velmi omezená a je třeba se věnovat problematice např. pádů. S tím úzce souvisí i diagnostika a možnosti ovlivnění sarkopénie. Pouze nový pohled na diagnostiku věkem podmíněných deficitů pohybového aparátu, pak může omezit riziko zlomenin.

Kurz je určen pouze pro farmaceuty.

Místo a čas konání:

  • 16. 10. Praha, sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, 18 až 20.30 hodin

Poplatek: 400 Kč, platba v hotovosti na místě 500 KčPořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: MUDr. Jiří Jenšovský, doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Odborný garant: PharmDr. Aleš Novosád

Přihlašování na www.lekarnici.cz  – vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní sym­bol: 558, specifický symbol: kód semináře (17895 Praha).

Akce je ohodnocena 6 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Antitrombotika a novinky v hypolipidemické léčbě

Seminář se skládá z těchto přednášek:

Přímá perorální antikoagulancia – jejich pozice po deseti letech používání –doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Přímé inhibitory trombinu – gatrany a přímé inhibitoru faktoru Xa – xabany si během deseti let klinických zkušeností vydobyly významné místo v prevenci a v léčbě trombotických a tromboembolických příhod. Přehled shrnuje současný stav v indikaci, účinnosti, toleranci a bezpečnosti přímých perorálních antikoagulancií. Podán je i přehled stavů ovlivňujících jejich expozici, jako jsou např. lékové interakce, farmakogenetika či faktory ovlivňující jejich bio­eli­minaci.

Co nového v hypolipidemické léčbě? – prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Léčba dyslipidemie patří nepochybně mezi největší úspěchy farmakoterapie posledních desetiletí. V přehledu jsou zrekapitulovány možností farmakologické léčby aterogenní dyslipidemie (statiny, inhibitory PCSK9, ezetimib, pryskyřice či fibráty). I když se objevují polemiky stran užívání statinů, tato skupina je bezesporu nejvýznamnější a jasně dominující skupinou. Nicméně i uvnitř skupiny statinů existují významné rozdíly – jak v účinnosti, tak v bezpečnosti či např. v riziku lékových interakcí. Klinická hodnocení z poslední doby pak doložila významný klinický efekt ezetimibu a naopak zpochybnila význam fibrátů. Poslední kapitolou jsou inhibitory proproteinové konvertázy subtilysin/kexinového typu 9. I zde máme řadu dat o mechanizmu působení, účinnosti a bezpečnosti.

Kurz je určen pro farmaceuty.

Místo a čas konání:

  • 12. 10. Praha (Hotel ILF, Budějovická 15, 18.30 až 21.00 hodin.

Poplatek: 300 Kč, platba v hotovosti na místě 400 KčPořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Odborný garant: PharmDr. Aleš Novosád

Přihlašování na www.lekarnici.cz  – vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17896)

Akce je ohodnocena 5 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

WEBINÁŘ

Acetylsalicylová kyselina – lék, který i po více než století užívání stále překvapuje

V profylaxi a léčbě aterotrombotických onemocnění hraje protidestičková terapie zásadní úlohu. Zavedení kyseliny acetylsalicylové (ASA) v této indikaci bylo jedním z prvých léčebných postupů, který vyhovuje i z dnešního pohledu „medicíny založené na důkazech“. I když byla ASA zavedena v léčbě zánětlivých procesů počátkem minulého století a k profylaxi infarktu myokardu v sedmdesátých letech, i když asi 10 % populace v zemích „západní civilizace“ je ASA chronicky léčeno, stále ještě o tomto „nejúspěšnějším léku všech dob“ mnoho nevíme.

Webinář je zaměřen na probrání řady praktických aspektů. Na principy a možnosti protidestičkové léčby, na mechanizmus účinku ASA, na postavení ASA v této léčebné strategii, na doklady o účinku ASA v monoterapii i v kombinacích, o jeho efektu na prognózu v jednotlivých indikacích a v neposlední řadě na efekt jednotlivých lékových forem ASA. Právě problematice enterosolventní lékové formy ASA či kombinaci ASA s inhibitory protonové pumpy bude věnována zvláštní pozornost.

Kdy: 3. 10. od 20.00 hod. • Kde: ONLINE

Délka webináře: 90 min. • Poplatek: 100 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Odborný garant: Mgr. Michaela Bažantová

Přihlašování na www.lekarnici.cz – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17184).

Akce je ohodnocena 2 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 9

2017 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kurz originály vs. generika
nový kurz
Autoři:

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se