Doplnění ČLnK k textu SÚKL


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 4, s. 33

Podle zákona musí držitel rozhodnutí o registraci zaplatit lékárnám náklady spojené se stahováním léčivého pří­pravku. ČLnK už v minulosti v sou­vis­losti se stahováním léčivých přípravků uvedla:

1. Přijetí přípravku od pacienta a (ne)vrácení kupní ceny (doplatku)

Lékárna je povinna od pacienta stahované balení přípravku přijmout bez ohledu na to, zda byl přípravek pacientovi vydán v této či jiné lékárně.

Lékárna je povinna pacientovi vrátit pacientem zaplacenou cenu přípravku jen tehdy, když pacient vrací balení stahovaného přípravku, které mu bylo vydáno v téže lékárně. Pacient prokáže výdej v dané lékárně dokladem o zakoupení, nebo jiným průkazným způsobem (např. balení přípravku je opatřeno samolepkou lékárny).

Pokud pacient odevzdává vadné balení přípravku v lékárně, která mu ­přípravek nevydala, pak lékárna pacientovi kupní cenu nevrací. Pacient má podle zákona o léčivech (§ 89 odst. 3) nárok na úhradu nákladů vynaložených na balení stahova­ného přípravku přímo vůči držiteli registrace. Lékárna proto pacientovi pouze vydá potvrzení o přijetí stahovaného balení. Jedině v případě, že se držitel registrace nebo distributor zaváží (nejlépe veřejně nebo písemně), že ­lékárně proplatí i vyplacený doplatek v těchto případech, může lékárna bez rizika pacientovi doplatek vyplatit.

2. Kompenzace nákladů lékárny na stahování přípravku

Náklady lékáren spojené se stahováním nespočívají pouze ve výši ceny stahovaného přípravku. Lékárny mají právo i na náhradu dalších nákladů vzniklých při odevzdání. Lékárny musí stahované přípravky přijmout od pacienta, vrátit mu kupní cenu popř. mu vystavit ­potvrzení o vrácení, vyčlenit vadné přípravky ze svých zásob, zajistit oddělené skla­dování až do odstranění vadných přípravků, komunikovat s distributorem nebo s držitelem registrace, vést evidenci vyměněných přípravků a plnit i další povinnosti. Stanovit výši nákladů vynaložených na všechny tyto činnosti je velmi obtížné, ne však nemožné. Lékárna by měla být schopna určit čas, který její jednotliví pracovníci museli výměně a vracení přípravku věnovat, ohodnotit vynaloženou práci i další náklady spojené s provozem lékárny. Jako jiná možnost se nabízí stanovení určité paušální částky za výměnu nebo odevzdání jednoho balení přípravku, např. minimálně ve výši marže. V některých předchozích případech byly s držiteli registrací sjednány paušální částky kompenzace pro lékárny za každé stažené balení ve výši 100 až 300 Kč.

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se