Letos místo slétání, bude vzpomínání


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 4, s. 26-27

Beskydský slet měl být letos po jednadvacáté, datem konání vůbec nejdříve v roce (4. dubna). Možná už to byl pro pověrčivé mezi námi nějaký signál. Veškeré jarní vzdělávací aktivity zrušila pandemie.

Pro nás, trochu posedlé organizováním, je to smutné, program hotový a tématem geriatrie, jak jste se dočetli na zadní straně únorového čísla tohoto časopisu. Určitě bylo mnohem jednodušší za hodinu vše zrušit než pár měsíců předtím chystat.

Nezbývá, než trochu zavzpomínat na předchozích dvacet ročníků. Je to hezká řádka a na některé momenty a lidi se nedá zapomenout, jen jsme na začátku nezvolili kronikáře, tak musím nutně zahrabat ve své chátrající paměti.

Byl jsem předsedou OSL od samého počátku existence Komory, snažil jsem se vždy předávat kolegům informace, jakkoliv jsme se po privatizaci k odborným setkáním příliš nescházeli, spíše nad ekonomickými tématy. Proto jsem se rozhodl, že třetí tisíciletí musí něco změnit. S několika obětavci jsme 20. 5. 2000 uspořádali 1. Beskydský slet lékárníků. Aby to bylo v našem okrese (Nový Jičín), vybrali jsme sál v rekreačním objektu firmy Optimit Odry v Trojanovicích.

Sál byl trochu nehostinný, špatně ozvučený, ale účastníků přijelo kolem stovky a bylo celkem dobře slyšet i bez reproduktorů. Promítalo se z diaprojektoru a zpětného projektoru. První ročníky byly polytematické. Na prvním přednášela o léčbě bolesti kolegyně Jana Sucháčková (později Svobodová) z Masarykova onkologického ústavu. Její kroky následně zamířily do Velké Británie.

Z Farmaceutické fakulty VFU Brno přednášel farmaceutickou péči David Plaček, který je dnes majitelem pekárny nedaleko Vancouveru. Od prvního sletu se vždy, až na pár výjimek, aktivně s přednáškou účastnil prezident komory od Jindry Oswalda přes Standu Havlíčka až k Lubošovi Chudobovi. Aleš Krebs to zatím nestihl, ale vloni jsme ho vlastně kolegům představili jako budoucího prezidenta a měli jsme nakonec pravdu. Tak snad příští rok.

Téměř každoročně zazněla přednáška ze SÚKLu. Většinou se jí zhostila regionální šéfová Věra Myslivcová, později někdejší ředitel Zdeněk Blahuta nebo vedoucí oddělení farmakovigilance Eva Jirsová.

Asi by nemělo význam vzpomínat na jednotlivé ročníky, připomenu jen místa a významné přednášející. Od pátého ročníku jsme se přemístili do hotelu Petr Bezruč v Malenovicích, kde jsme vytrvali až do roku 2017. Klesala spokojenost se servisem a službami, a když jsme objevili kongresový Hotel Sepetná v Ostra­vici, proběhly poslední dva ročníky ke všeobecné spokojenosti nás i účastníků tam.

K tradici sletu patří i sobotní večer s cimbálovkou Radegast z Fren­štátu pod Radhoštěm. Kapela, zdá se, nestárne stejně jako my.

Další sletovou tradicí je od roku 2004 i výstup na Lysou horu. Tento nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd již zdolala spousta lékárníků. Začínalo nás sedm (viz foto) a poslední roky je to vždy kolem padesáti vrcholových dobyvatelů. Od šestého ročníku jsme vždy v programu volili jedno medicínské téma plus novinky v lékárenství a SÚKLu.

Nesmírně rád vzpomínám na profesora Jaroslava Boučka, přednostu Psychiatrické kliniky FN Olomouc (1941–2017). ­Tento ­neuvěřitelně obratný řečník „donutilovského“ typu se sletu i se svou paní účastnil v roce 2006. K významným ­­psy­chiat­rům, kteří nám přednášeli, patří i doktor Petr Šilhán, primář Psychiatrického oddělení FN Ostrava.

Z nefrologů to byla profesorka Sylvie Dusilová Sulková z FN Hra­­­­dec Králové nebo na jubilejním 10. sletu v roce 2009 profesor Ondřej Viklický z IKEM. Za kardiology chci vyzdvihnout v roce 2011 profesora Jana Bultase a docentku Deboru Kare­to­vou z Prahy nebo profesora Martina Hutyra z Olomouce. Za dermatology si dovolím jmenovat přední odbornici na lokální korti­koidy, docentku Marii Viktorinovou také z Olomouce.

14. slet byl v roce 2013 věnován léčbě bolesti a vystoupil na něm královéhradecký profesor Martin Doležal, předseda ČFS ČLS JEP.

O rok později se tématu gastroenterologie zhostili docent Karel Urbánek, přednosta Ústavu farmakologie LF Olomouc, Astrida Šuláková z FN Ostrava a kolega Petr Bašanda, současný šéf lékárny ve FN Ostrava.

16. slet jsme tematicky věnovali léčbě očních nemocí a vystou­pi­li na něm Barbora Bábková z Olomouce, Věra Stanovská, primářka očního oddělení Městské nemocnice Ostrava a také doktorka Zora Dubská. Poslední jmenovaná k nám sice vážila cestu až z Prahy, ale při rozhovoru s ní jsem se dozvěděl, že do našeho kraje jezdila k prarodičům a ráda se po letech do milovaného kraje vrátila. Napsala mi i krásný děkovný dopis. Tehdy přednášeli i dva naši kolegové Jana Martinásková a Lukáš Láznička.

Pneumologická klinika FN Olomouc zajistila program sletu v roce 2016. Tehdy jsem vše domlouval s přednostou kliniky, profesorem Vítězslavem Kolkem, ač sám přijet nemohl. Velmi mne zasáhla letos v lednu zpráva o jeho náhlém úmrtí, byl jedním z největších odborníků svého oboru.

Slet 2018 byl věnován farmakoterapii v neurologii, přednášela doktorka Olga Zapletalová z FN Ostrava, doktor Jiří Král a ­doktorka Petra Bártová ze stejného oddělení. Až z Motola k nám přijel o léčbě závratí přednášet docent Jaroslav Jeřá­bek, většího odborníka na tuto problematiku u nás není. S pří­spěv­kem k léčbě epilepsie je doplnil kolega Standa Synek z Brna.

Farmakoterapii v dětském věku jsme probírali na sletu v roce 2018 s hematologem Bohumírem Blažkem z FN Ostrava, Petrem Mikoláškem z Brna a Štěpánem Ruckim z Třince, znovu se účastnil docent Karel Urbánek z Olomouce a všechny je doplnila kolegyně Petra Rozsívalová z Hradce Králové.

Z dalších přednášejících to během let byli (bez titulů a bez pořadí v abecedě): Josef Malý, Martin Doseděl, Martin Dočkal, Dana Syrová, Katarina Mikušová, Petr Huvar, Petr Širůček, Martin Merenda, Monika Valíčková, Víťa Fričová, Kamil Hrubý, Leona Štěpková, Markéta Palácová, Tomáš Binder, Ivana Schubertová, Eva Králíková, Daniel Janíček, Jiřina Bartůňková, Eva Vernerová, Michal Hojný, Petr Horák, Jirka Kotlář, Petra Keřková, Michal Prokeš, Jan Strojil, Renata Kopová, Jan Štern­berský, Martin Mátl, Jiří Slíva, Martin Šimíček, Dagmar Palasová, Andrea Bártková, Michal Konečný, Eva Voláková, Juraj Kultan, Ondřej Šimandl, Martin Hýža, Jana Ďuricová a Petr Dostálek.


Možná budu jediný, kdo na všechny a rád vzpomíná. Asi je to tím, že jsem je všechny zval na přednášku pro naše pestro­barev­né fórum. Těm, kteří si své jméno ve výčtu přečetli, chci po těch letech moc poděkovat.

Lidí, kterým chci poděkovat, je ale mnohem víc, hlavně svým milým kolegyním v našem sdružení. Bez nich by slet nebyl nic, snad se mi je podařilo infikovat (dnes nevhodné slovo) touhou se s kolegy setkávat a obětovat vlastní čas pro dobrou věc.

Poděkování samozřejmě patří i všem účastníkům, kterých bylo za těch 20 let přes tři tisíce. Mnozí z nich přijeli nebo jezdí opakovaně.
V neposlední řadě je nutné poděkovat i partnerům sletu, z nichž díky Radce Urbanové byl tím nejvýznamnějším ostravský ­Phoenix. Za technickou podporu na všech sletech vděčím ing. Tomáši Břežkovi z firmy Fill.

Doufejme, že v lepších časech se znovu ve zdraví slétneme na Sepetné. Moc se těším.

Pavel Grodza


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se