světové dny zdraví únor


Autoři: Doc. RNDr. Kolář Jozef, CSc.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 1, s. 34-35

Souhrn

Světových nebo mezinárodních dní zaměřených na problematiku zdraví a nemocí je v měsíci únor sice více než v lednu, v porovnání s dalšími měsíci v roce však relativně málo. Z dní přímo vyhlašovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) do této kategorie nepatří žádný. Z již zveřejněných dní, které měly charakter dní sponzorovaných WHO, to byl Světový den boje proti rakovině a z dní, které měly povahu dní podporovaných WHO, to byly Světový den nemocných a Mezinárodní den vzácných onemocnění.

Novější členění mezinárodních dnů zdraví vycházelo ze změněné filosofie. Nadále zůstala skupina dní vyhlašovaných WHO a druhou skupinu tvořily jiné mezinárodní dny související se zdravím (v únoru napří­klad Světový den boje proti rakovině, Mezinárodní den nulové tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů, Světový den nemocných a Mezinárodní den vzácných onemocnění). Z dalších dní jsme už představili Světový den sociální spravedlnosti, Mezinárodní a Evropský den epilepsie, Mezinárodní měsíc prevence prenatálních infekcí a Mezinárodní den Aspergerova syndromu.

Mezinárodní den dětí s rakovinou (The International Childhood Cancer Day, ICCD)

Mezinárodní den dětí s rakovinou je globální kampaní zaměřenou na spolupráci, jejímž cílem je zvýšit povědomí o rakovině u dětí a vyjádřit podporu dětem a dospívajícím s rakovinou, těm, kteří přežili, a jejich rodinám. U zrodu ICCD stála v roce 2002 organizace Childhood Cancer International (CCI) – největší organizace svého druhu zastupující rodiny dětí s rakovinou. CCI vznikla v roce 1994 původně pod názvem International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations (ICCCPO), tedy Mezinárodní konfederace organizací rodičů dětí s rakovinou. CCI tvoří celosvětová síť 167 místních a národních organizací v 90 zemích na 5 kontinentech. Samotný ICCD si připomínáme vždy 15. února.

Snad nejpříhodnější vyjádření smyslu ICCD pochází od Mezinárodní společnosti dětské onkologie (International ­Society of Paediatric Oncology, SIOP), která uvádí, že v tento den je čas zamyslet se nad naší vizí, že „žádné dítě by nemělo umřít na rakovinu – vyléčit více a starat se o všechny.“ Myšlenka ICCD je založena na základním přesvědčení organizace CCI, že každé dítě a dospívající s onkologickým onemocněním si zaslouží nejlepší možnou lékařskou a psychosociální péči bez ohledu na zemi původu, rasu, finanční stav nebo společenskou třídu.

Některá fakta

 • Onkologická onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí dětí a dospívajících po celém světě. Každým rokem jsou diagnostikována u více než 300 000 dětí ve věku od 0 do 19 let. Přibližně 8 z 10 těchto dětí žije v zemích s nízkými a středními příjmy.
 • Mezi nejčastější kategorie dětských onkologických onemocnění patří leukémie, nádory mozku, lymfomy a solidní nádory, jako je neuroblastom a Wilmsův tumor.
 • V zemích s vysokými příjmy je vyléčeno více než 80 % dětí s onkologickým onemocněním, ale v mnoha zemích s nízkými a středními příjmy je míra přežití těchto dětí pouze asi 20 %.
 • Obecně, onkologickým onemocněním u dětí nelze předejít ani je vyhledávat.
 • Zlepšení výsledků u dětí s rakovinou vyžaduje včasné a přesné stanovení ­diagnózy s následným nastavením účinné léčby.
 • Většinu dětských onkologických onemocnění lze vyléčit pomocí chemoterapie, radioterapie a chirurgického zákroku/řešení.
 • K úmrtím, kterým lze předejít u onkologických onemocnění dětí v nízkopříjmových zemí, dochází v důsledku problémů se stanovením diagnózy (chybějící, chybná nebo opožděná diagnóza), překážek v dostupnosti zdravotní péče, odstoupení od léčby, úmrtí z důvodu toxicity, a vyšší míry relapsu.
 • Stanovení včasné diagnózy se skládá ze tří složek:

a) povědomí rodin a dostupnosti péče,

b) klinického hodnocení, diagnostiky a stanovení rozsahu, v jakém se rakovina rozšířila (staging),

c) dostupnosti léčby.

 • Léčba je možná u více než 80 % dětí, ve většině případů léčivy, která jsou uvedena na Seznamu esenciálních léčiv pro děti, vydávaném WHO. Tato léčiva jsou definována jako ta, která splňují prioritní potřeby péče o zdraví populace. Zahrnují 22 cytostatik nebo adjuvantních léčiv a čtyři léčiva určená k hormonální léčbě onkologických onemocnění u dětí.
 • Nádorová onemocnění u dětí postihují tytéž orgány jako u dospělých, ­existují však rozdíly, například v rychlosti vzniku/nástupu onemocnění, absenci časných specifických příznaků, aj.
 • Každé tři minuty umírá dítě na ­rakovinu. Přemýšlejte o tom!

Cílem Globální iniciativy zaměřené na děti s rakovinou je odstranit veškerou bolest a utrpení dětí, které s ní bojují, a dosáhnout alespoň 60% přežití všech dětí s diagnostikovaným onkologickým onemocněním po celém světě do roku 2030. To představuje přibližné zdvojnásobení současné míry vyléčení a povede v příštím desetiletí k zachránění životů dalších milionů dětí. Iniciátorkou kampaně je WHO (2018).

Měsíc povědomí o rakovině dětí (Childhood Cancer Awareness Month, CCAM)

Některé země si zvolily jinou formu (den – měsíc, národní – mezinárodní) i měsíc v roce, kdy probíhají v podstatě totožné kampaně jako v případě ICCD. Tím měsícem je září, kdy organizace zabývající se nádorovým onemocněním u této věkové skupiny pacientů zaměřují svoji pozornost na to, jak zlepšit diagnostiku, léčbu a vý­sledky u dětských onkologických pacientů. Je organizován například v Austrálii, Kanadě a v dalších zemích.

V podobě národní akce například v USA, viz dále.

Národní měsíc povědomí o rakovině dětí (National Childhood Cancer Awareness Month, NCCAM)

První uspořádání NCCAM v říjnu v roce 1990 je spojeno se jménem amerického prezidenta George Bushe. Jednalo se o jednorázovou akci jen pro rok 1990 a měsíc říjen. V roce 2012 vydal Barack Obama prohlášení, že září bude vždy a každoročně připomínáno jako NCCAM. Pro úplnost dodejme, že již v roce 2008 vznikla rezoluce senátorů (Wayne Allard, Hillary Clintonová) s cílem uznat 13. září za Národní den povědomí o rakovině dětí.

Nepříliš často je zmiňován pro mnoho pacientů další významný den (USA):

Národní den přeživších rakovinu (National Cancer Survivors Day®, NCSD)

Představovaný den (týká se jak dětí, tak dospělých) byl poprvé vyhlášen Merrillem Hastingsem v Albuquerque v Novém Mexiku 20. listopadu 1987. ­První NCSD se konal 5. června 1988. Od té doby se uskutečňuje vždy první červnovou neděli. Má charakter každoroční oslavy života těch, kteří přežili, inspirace pro ty, kterým nedávno diagnostikovali onkologické onemocnění, podpory pro rodiny a výstupem pro veřejnost.

Univerzálním vizuálním symbolem pro rakovinu dětí, který sjednocuje všechny uvedené aktivity, a slouží ke zvýšení povědomí o tomto onemocnění a mobilizaci ke zvýšení pozornosti vůči němu a vůči postiženým dětem, je zlatá stužka. Zlato je drahý kov. Děti jsou naším nejcennějším pokladem. Je také dokonalým symbolem pro cestu, kterou dětí s rakovinou podstupují. Zlato prochází ohnivým procesem, aby se stalo silnějším a tvrdším. Děti s rakovinou rovněž.

Literatura u autora.

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se