Zeptali jsme se


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 1, s. 6-7

Jste pro očkování na nemoc Covid-19 v lékárnách? Proč ano – proč ne? Vy sami se necháte / nenecháte očkovat a z jakých důvodů?

PharmDr. Miroslav KOŠKA, Lékárna Dr. Max, Brno


Očkovat se proti Covid-19 nechám. Důvodem jsou obavy z komplikovaného průběhu nemoci. A také dlouhodobé následky (i po bezpříznakovém průběhu nemoci), které postupně poznáváme a podle současných informací se jedná o poměrně vážné stavy. Nemám moc důvodů pochybovat o kvalitě vakcín. Jistě, nejsou zcela bez rizik, ale zdá se, že přínosy a ochrana před důsledky vysoce rizika převyšují. Očkování v lékárnách je dlouhodobé téma. Domnívám se, že spousta lékáren je pro očkování po stránce prostorové uzpůsobena a že spousta kolegyň a kolegů je připravených se očkování ujmout po všech stránkách této činnosti. Líbilo by se mi, kdyby lékárny budoucnosti nezůstaly jen místem pro výdej léčivých přípravků či doplňků stravy a léčebné kosmetiky, ale aby se staly centrem validních informací, podpory adherence k léčebným postupům a odhalování hrozících či začínajících onemocnění. A v tomto kontextu se očkování nabízí jako další logický krok v komplexní péči o zdraví veřejnosti. Nicméně sám osobně vidím náš potenciál spíše v našich informacích a zkušenostech, tedy v poradenství, konzultacích, screeninzích, monitorování užívání medikace apod. Též vzhledem k mým obavám z rychlých nežádoucích reakcí po očkování obecně mě ale prozatím očkování v lékárnách moc neoslovuje.

PharmDr. Přemek Císař, Lékárna Modřínová, Třebíč


Otázka je tak široká, že odpověď začínám psát již potřetí. Jednou z toho vyšla Vojna a mír a jednou F. L. Věk.

Očkovat v lékárnách je jistě bohulibá činnost a měla by být u nás zavedena a patřičně honorována. Jen mě mrzí, že s tím vždycky někdo přijde v nějakou podobnou chvíli, jako je teď ta covidová. Vždycky jsem měl představu, že ministerstvo má nějaké tajné oddělení, které se připravuje na krize jako je epidemie nebo havárie jaderné elektrárny, že má oddělení, ve kterém několik chytrých hlav přemýšlí, jak zdravotnictví vést a rozvíjet, aby byl využit potenciál zdravotnických pracovníků, a abychom získali maximální užitek, za co nejmenší peníze. Už 20 let tu představu ztrácím a je to smutnější a smutnější pohled. Od Davidova: „Poplatky se musí vracet, i kdybychom měli porušit zákon,“ po dnešní dobu, kdy vymýšlíme ad hoc testování a očkování v lékárnách a nikoho nenapadne, že to má souvislosti přes celý právní řád, a tak v něm uděláme ještě větší nepořádek.

Chápu, že teď je politická příležitost očkování v lékárnách zavést a prosadit, jen to prostě neodpovídá mé nátuře.

Sám se zatím očkovat nenechám. Nehezky jsem reagoval na poslední očkování a mám obavu, že by se to mohlo opakovat.

PharmDr. Lukáš MALÝ, Valdštejnská lékárna, Frýdlant v Čechách


Jsem pro očkování v lékárnách obecně, samozřejmě za splnění daných podmínek. V některých státech Evropy se v lékárnách očkuje, nevidím důvod, proč bychom to nemohli zvládnout i v ČR a rozšířit tak obzory veřejnosti v pohledu na lékárníky. V našem průzkumu spolku Mladí lékárníci si 2/3 odpovídajících kolegyň a kolegů dokáže představit, že by po řádném zaškolení někoho zvládli naočkovat a vyřešit případné NÚ. Nevím, jestli a jak rychle bychom byli schopni prostory lékáren upravit k případnému očkování, ale jsem pro očkování proti Covid-19 v lékárnách. Naočkovat se nechám, ve vakcínu mám důvěru.

Mgr. Helena Slámová, Lékárna Komín, Brno


Na první otázku odpovím podobně, jako jsem odpovídala na otázku k testování na Covid. V blízké budoucnosti se tohle určitě nestihne. Změna zákona, proškolení lékárníků v teoretické i praktické rovině, stanovení postupů a úprava prostor. Obecně však rozhodně očkování v lékárnách podporuji, ostatně jako všechno, co zvýrazní zdravotnický charakter našeho povolání. I když se to někomu může zdát nerealizovatelné, vždy je třeba někde začít. Nemusí se hned očkovat ve všech lékárnách, ale ta možnost by měla určitě existovat. Propaguji tuto myšlenku také na Twitteru. K pro­sazení této naší budoucí nové kompetence je nejvhodnější doba. V současnosti se spolu s mými kolegy plánujeme účastnit pomoci v očkovacích centrech, zatím alespoň při rekonstituování vakcín.

Druhá otázka také vzbuzuje velké vášně. Rozhodně chápu přínos očkování v prevenci chorob, celý svůj profesní život se snažím jeho výhody pacientům vysvětlovat. Sama se nechávám každý rok očkovat proti chřipce i přesto, že o toto očkování byl v minulosti i mezi zdravotníky velmi vlažný zájem. Nebojím se „očipo­vání“, ani že se stanu „zombíkem“. Vakcíny ale v současnosti zdaleka není dostatek a prioritou je, podle mě, očkování seniorů a polymorbidních pacientů. Těch, kteří většinově plní nemocnice. Druhou prioritní skupinou jsou zdravotníci, kteří jsou v nejužším kontaktu s nemocnými. Považuji za důležité seniorům vysvětlovat jednoznačně převažující přínos nad potenciálními riziky a vyvracet dezinformace. Dokud ale nebudou vakcíny pro všechny, ráda se svého očkování vzdám ve prospěch někoho potřebnějšího. Nepovažuji se za významně ohroženou a ani sebe nepovažuji za významnou hrozbu, pokud budou naočkovaní ti, pro které C-19 hrozba je.

Byla bych ráda, kdyby očkování nebylo dalším zdrojem polarizace společnosti ani lékárníků. Věřím, že nikdo z nás nepodléhá konspiračním teoriím, ale někteří potřebují třeba jen delší čas na analýzu informací. Myslím, že by se to mělo respektovat. Očkování nepovažuji za samospasitelné, stát se nátlakem k němu zbavuje své odpovědnosti, obzvlášť pokud chce trestat ty, kteří se očkovat nechtějí. Je potřeba, aby vláda uměla nastavit dlouhodobě udržitelná systémová pravidla tak, aby zůstal prostor pro svobodnou volbu. Jak je pro mne důležitá svoboda v lékárenství, tak je pro mne důležitá i svoboda v běžném životě. Tady ale ve mně současná vyjádření politiků a určitý tlak části společnosti vyvolává velké obavy. Neměli bychom se svých svobod vzdávat tak snadno, ani kdyby to mělo být v zájmu tzv. kolektivního blaha.

PharmDr. Veronika Horáková, Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice, Motol


Já jsem jednoznačně pro všechna očkování, nejen v lékárnách, ale přiznám se, že očkování proti Covidu, které je komplikováno celou řadou dalších okolností (centrální distribuce, nakládání se státním majetkem, povinné hlášení), mi připadá z těch složitějších. A určitě ne všemi Covid vakcínami by bylo možné očkovat ve všech lékárnách, vzhledem k náročnosti podmínek uchovávání některých vakcín.

K samotnému očkování by byla potřeba samostatná místnost, kde by se odebrala anamnéza pacienta, po vyplnění informovaného souhlasu pak byla aplikována injekce a pacient by musel zůstat pod dohledem farmaceuta minimálně 15–30 minut z důvodu možné anafylaxe (kterou by měl umět farmaceut řešit aspoň do příjezdu sanitky).

K poslední otázce, zda se nechám očkovat, odpovídám ano, již jsem svoji první dávku dostala a jsem za to ráda. Aplikace ­proběhla bezbolestně, bez negativních nežádoucích ­účinků. ­Vakcína na mě měla euforizující účinek, který přikládám ­medializaci tohoto očkování :).

Z mého pohledu je to zatím jediná možnost, jak s tímto virem bojovat. Vakcíny samotné se nebojím, pravidelně se nechávám očkovat proti různým nemocem. Je to prevence, jak se onemocnění vyvarovat nebo zmírnit projevy. U očkování proti Covidu věřím, že toto je cesta pro návrat k normálnímu životu. Navíc se mě spousta kamarádů a pacientů ptá, co si myslím o očkování proti Covidu a zda se nechám naočkovat. Lépe se mi odpovídá, pokud jsem si očkováním sama prošla.

Mgr. Filip Škarda, U Matky boží pomocné, Veselí nad Lužnicí


Prvně bych chtěl popřát všem kolegyním a kolegům vše nejlepší do nového roku.

Já osobně se v první vlně očkovat nebudu, jsem čerstvě po prodělaném onemocnění Covid-19 a předpokládám, že budu „imunní“ ještě nějakou dobu. Po pár měsících přistoupím k očkován pokud mi vyjde ne­gativní test na protilátky. Lékárníci, stejně jako občané jsou rozděleni do dvou skupin, resp. do tří. Očkovači, očkovači s podmínkou a neočkovači. Myslím, že je to svobodná volba každého z nás, ale jako lékárnický stav bychom měli vůči veřejnosti vystupovat jednotně. Pokud vedení ČLnK a předsednictvo ML propaguje aktivní přístup k očkování, je potřeba toto podpořit.

Co se týče očkování, v lékárnách jde o komplexnější problém, který nelze shrnout do krátkého článku. Nicméně v západních zemích je to poměrně běžná kompetence farmaceuta a zvyšuje to jeho kredit. Zároveň je očkování v lékárnách dostupné a zvy­šuje se míra proočkovanosti populace (např v chřipce se řadíme mezi nejhorší v EU). Jako lékárníci bychom měli vyvinout maximální snahu k zavedení očkování v lékárnách. Na bázi dobrovolnosti samozřejmě. Rád bych poprosil kolegyně a kolegy, kteří jsou spíše proti, aby se zamysleli, jestli jsou proti ­instituci očkování v lékárnách, nebo si to nedokáží spíše představit u nich v lékárně nebo přímo jejich osobou. Pokud nejsou přímo odpůrci, bylo by při případných anketách nasnadě, aby očkování v lékárnách podpořili pro ostatní kolegy, kteří takové ambice mají.

Mgr. Josef NEJEDLÝ, Pilulka Lékárna, Břeclav


Myslím si, že aplikace očkování v lékárnách představuje jednu z cest, kterou by se české lékárenství mělo v blízké budoucnosti ubírat. Nelze lpět na příjmu lékárny z degresivní marže, zvláště v době, kdy dochází k rapidnímu snižování úhrad a cen léčivých přípravků. Očkování, poradenství, diagnostika. Získání výkonu, aby i atestace měla pro lékárníky nějaký smysl a byli motivováni ji absolvovat. Chápu, že nejdříve musíme připravit normy, nastavit procesy a lékárníky i FA zaučit od kolegů, pro které je aplikace očkování denním chlebem.

Důležitá je inspirace, převzetí procesů od zahraničních kolegů ze zemí, kde očkování běžně pacientům poskytují – nehledat klasickou „českou“ cestu. Jedná se především o službu pro pacienty a odlehčení zatížení primárního zdravotnického systému. Sami praktičtí lékaři se vyjadřují, že nemají čas, kapacitu. My jim opravdu nechceme brát peníze nebo pacienty. Ale tak trošku hledáme svoje místo v systému, kde můžeme být platní. Náš ­potenciál není maximálně využit, jelikož ve veřejných lékárnách se většina pracovního času, a to jak nás veřejnost vnímá, zúžilo na expedici.

Osobně by se mi do budoucna líbilo, kdyby lékárník fungoval v jakési ambulanci, součást lékárny (zde by poskytoval očkování, poradenství, diagnostiku, u nové, první preskripce by se věnoval pacientovi naprosto maximálně) a na běžný výdej by dohlížel nebo by se mu věnoval dle možností. Například jeden lékárník by měl pod sebou maximálně dva FA, kteří by mohli expedovat i na Rx. Nepíši hned, píši do budoucna a až v době, kdy budeme mít alespoň 5 až 10 výkonů hrazených ze zdravotního pojištění. Pokud nám ovšem tyto návrhy dříve nezpracují kolegové kliničtí farmaceuti a odstaví nás od podobných aktivit.

Jakmile budu zdravý, tak se nechám naočkovat.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se