Lékové chyby pravidelně odhaluje 99 % lékárníků


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 5, s. 28-29

Podíl záchytu lékových chyb podle frekvence – kumulativní graf

Řešíte lékové chyby? Jak často? A jaké chyby nejčastěji? A u které skupiny pacientů? Jaký případ odhalení lékové chyby považujete za nejzávažnější? Využíváte lékový záznam pacienta? O odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek se zajímalo představenstvo komory v dubnu 2021. Online dotazníky vyplnilo 1073 lékárníků. Údaje o záchytu lékových chyb lékárníky v ČR budou pro zástupce ČLnK vhodnými argumenty při jednáních s politiky, úředníky i zdravotními pojišťovnami.

Přestože téměř každý lékárník v České republice pravidelně zasahuje při nevhodné preskripci nebo pokud zjistí lékovou chybu nebo jiný problém v léčbě pacienta, statistické údaje, případně kvalifikovaný odhad počtu a dopadu těchto intervencí dosud dostupné nebyly. Díky online dotazníku, který během dubna vyplnil přibližně každý osmý lékárník pracující v lékárně, získala Komora konkrétní data z praxe českých lékárníků.

Dotazníkovým šetřením jsme například zjistili, že více než 99 % lékárníků zachytává lékové chyby alespoň jednou měsíčně, dvě třetiny lékárníků alespoň jednou týdně a alespoň jednou za den více než pětina lékárníků.

Podíl záchytu lékových chyb podle frekvence (N = 1073)

Frekvence záchytu        Podíl záchytu      Kumulativní součet

3 a vícekrát za den                   6,4                             6,4

1–2x denně                            15,3                           21,7

3 a vícekrát za týden             16,8                           38,5

1–2 x týdně                            27,9                           66,4

3x za měsíc                            11,6                           78,0

1–2x měsíčně                        21,3                           99,3

                                                                               100,0

Podíl záchytu lékových chyb podle frekvence (N = 1073)
Podíl záchytu lékových chyb podle frekvence (N = 1073)

Podíl záchytu lékových chyb podle frekvence<br>
– kumulativní graf
Podíl záchytu lékových chyb podle frekvence
– kumulativní graf

Lékárníci odhalují lékové chyby mnoha způsoby – nejčastěji až čtyřmi (medián). Průměr je 3,6 způsobu (otázka dotazníku umožňovala více odpovědí, součet výsledných dat tedy převyšuje 100 %). 86 % lékárníků odhaluje lékové chyby alespoň třemi způsoby. Nejčastějším způsobem (přes 90 %) jsou odhalení na základě zhodnocení preskripce lékárníkem nebo po cíleném dotazu na pacienta. 80 % lékárníků se setkalo také s přímou otázkou pacienta na možnou lékovou chybu. Zhruba 40 % lékárníků odhalilo lékovou chybu nahlédnutím do lékového záznamu pacienta nebo na základě jeho neverbální komunikace.

Podíl záchytu chyb podle způsobu odhalení více možných odpovědí) (N=1073)

Způsob odhalení                                                  Podíl záchytu

Lékárník odhalil chybu na základě preskripce             94,1

Lékárník se zeptal pacienta                                          91,8

Lékárník odhalil chybu na základě 83,8 dotazu/upozornění pacienta

Lékárník odhalil chybu na základě 42,9 nahlédnutí do lékového záznamu pacienta                                                                                            

Lékárník odhalil chybu na základě 39,2 neverbální komunikace       

Jiná možnost                                                                 21,3

Lékové chyby neodhaluji                                                0,3

Podíl záchytu chyb podle způsobu odhalení (N = 1073)
Podíl záchytu chyb podle způsobu odhalení (N = 1073)

Nejčastější odhalenou lékovou chybou (incidence nad 90 %) je chybně předepsaná léková forma nebo dávkování. Více než 80 % lékárníků odhaluje chyby pacientů způsobené nesprávným užíváním nebo nesprávně předepsanou silou léčivého přípravku. Často (ve více než 70 % případů) se lékárníci setkávají s duplicitou nebo s tím, že pacient chybně obdržel identifikátor ­eReceptu pro jiného pacienta.

Z průzkumu dále vyplynulo, že více než polovina lékárníků zachytila ve své praxi všechny varianty lékových chyb, které ­dotazník explicitně nabízel. A to včetně záchytu nadužívání/­zneužívání léků nebo naopak záchytu vyzvedávaného, leč ­pacientem neužívaného léku.

Typy lékových chyb – četnost záchytu (N=1073)

Typy lékové chyby                                                Podíl záchytu

Chybně předepsaná léková forma                                  92,6

Chybně předepsané dávkování                                       89,4   

Chybné užívání – pacient užívá lék nesprávně               86,4   

Chybně předepsaná dávka – jiná síla přípravku             84,6   

Duplicita – stejná účinná látka v různých 77,2 přípravcích stejné lékové formy

Chybně obdržený recept/e-recept     76,4 (pacient obdržel předpis pro jiného pacienta)                                                                            

Léková chyba při samoléčení (chybný výběr, 69,7  chybná dávka, chybná frekvence užívání aj.)

Chybně předepsaný léčivý přípravek – jiná léčivá látka 62,3

Předepsán neobchodovaný kód léčivého přípravku 59,5 s příznakem nezaměňovat                                                                                           

Předepsaný léčivý přípravek závažně interaguje 57,7 s jiným již užívaným léčivým přípravkem                                                          

Pacient lék nadužívá nebo zneužívá                               56,1

Pacient lék vůbec neužívá, přestože si ho vyzvedává    54,2

Předepsán kontraindikovaný léčivý přípravek               51,0   

V závěru dotazníku nás také zajímalo využívání lékového záznamu pacienta (LZP). Ten využívá při dispenzaci více než 70 % ­lékárníků. Často do něj vstupuje více než 17 % lékárníků, přibližně polovina lékárníků do LZP nahlíží občas. Někteří lékárníci ­dávají přednost lékové historii ve vlastním lékárenském programu, jiní uvádějí, že jim software náhled do LZP neumožňuje.

Typy lékových chyb – četnost záchytu (N = 1073)
Typy lékových chyb – četnost záchytu (N = 1073)

Statistiku přístupů do LZP od začátku roku 2021 sleduje web ePreskripce.cz spravovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv, kde je možné sledovat počty přístupů za měsíc podle profese. Lékárníci LZP využívají ze všech profesi nejčastěji a poměr jejich přístupů k počtu vydaných eReceptů za první 4 měsíce roku stoupá.

Procento přístupu lékárníků do LZP na počet vydaných eRp v roce 2021

Měsíc                              Procento přístupů

Leden                                           1,38

Únor                                             1,85

Březen                                         2,05

Duben                                          2,18

Procento přístupu lékárníků do LZP na počet vydaných eRp
Procento přístupu lékárníků do LZP na počet vydaných eRp

(zdroj vstupních dat: www.ePreskripce, zpracování grafu: ČLnK)

Děkujeme všem, kteří online dotazník k lékovým chybám vyplnili. Z výsledků jasně vyplývá, že osobní kontakt lékárníka a pacienta je nepostradatelný. Kolik lékových chyb by zůstalo bez osobní intervence lékárníků neodhaleno? A jaké následky by měly na zdraví pacienta, zdravotní péči i na prostředky vydané z veřejného zdravotního pojištění? To jsou otázky, na které Česká lékárnická komora sama odpovědět neumí. Odpovědi  by ale měli hledat především zákonodárci, úředníci státních institucí a zdravotních pojišťoven a následně je zohledňovat  při rozhodování o návrzích na změny v oblasti lékárenské péče.

Aleš Krebs

Michaela Bažantová


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2021 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se