PRÁVNÍ PORADNA


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 5, s. 20

Obracím se na Vás s prosbou o výklad textu ohledně úhrady Fraxiparinu. Indikační omezení úhrady: „... 6. v prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným hyperkoagulačním stavem, u nichž nelze stabilizovat požadované snížení koagulačních faktorů perorálními anti­ko­­agulancii či při nemožnosti nebo dokumentované kontraindikaci tato antikoagulancia podat – výše uvedené podmínky úhrady se vztahují v plném rozsahu i na úhradu u nemocných s poraněním dolní končetiny vyžadujícím sádrovou nebo jinou fixaci, u kterých je přípravek hrazen po celou dobu fixace...“

Je imobilizace pacienta způsobená sádrovou fixací po zlomenině dolní končetiny sama o sobě hyperkoagulačním stavem (stav charakterizovaný zvýšeným rizikem vzniku trombu)? Znamená to, že když má pacient sádrovou fixaci, může lékař předepsat Fraxiparine na základní úhradu po celou dobu fixace bez dalších podmínek?

Opakovaně se dostáváme do velmi nepříjemných situací při expedici kvůli rozdílnému výkladu tohoto textu. Lékaři z nemocnice předepisují Fraxiparine na základní úhradu po celou dobu fixace, kdežto naši lékaři na chirurgii píšou Fraxiparine na úhradu pacienta, což se samozřejmě pacientům, ani nám, nelíbí.

Celý ten bod 6 indikačních omezení je formulován velmi nešťastně. Jednoduchý výklad, že úhrada přísluší bez dalšího při poranění s fixací, možný není. Kdyby tomu tak mělo být, bylo by poranění s fixací vymezeno samostatným bodem. Pokud ale bylo zahrnuto pod bod 6 s tímto: „výše uvedené podmínky úhrady se vztahují v plném rozsahu i na úhradu“, pak otázka zní, které že to jsou ty podmínky uvedené výše. Do úvahy přichází:

• musí jít o prevenci a léčbu hluboké žilní trombózy (to je splněno, protože u poranění DK s fixací trombóza hrozí vždy),

• u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným hyperkoagulačním stavem (tato podmínka podle mne splněna být nemusí, protože jde o stav, který je nahrazen právě poraněním s fixací),

• u nichž nelze stabilizovat požadované snížení koagulačních faktorů perorálními antikoagulancii či při nemožnosti nebo dokumentované kontraindikaci tato antikoagulancia podat (tato podmínka vlastně jako jediná zbývá, takže by měla být splněna, protože co jiného by už mělo být splněno, nicméně z formulace „nelze stabilizovat požadované snížení koagulačních faktorů“ vyplývá přímá souvislost s hyperkoagulačním stavem. Snížení koagulačních faktorů nutně poranění DK s fixací nedoprovází, a přesto je v bodě 6 uvedeno jako hrazená indikace pro použití Fraxiparinu. Snažit se o prevenci trombózy u poranění a přitom trvat na snížení koagulačních faktorů, tedy na hyperkoagulačním stavu, je vzájemně rozporné a beze smyslu. Takže vlastně ani tuto podmínku nelze vyžadovat.).

Z výše uvedených poznámek tedy plyne, že kdyby se u poranění DK s fixací měl Fraxiparin hradit bez dalšího, pak by mu byl vyčleněn samostatný bod. Což není. A současně z nich plyne, že i přesto, že je poranění ve stejném bodě jako hyperkoagulační stav, stačí k úhradě jen samotné poranění bez dalšího. Takže 2 zcela protichůdné závěry.

Nakonec tedy půjde o to, jaké stanovisko mají zdravotní pojišťovny a co jsou ochotny uhradit. A o to, aby svou případnou úhradu po několika letech nerevidovaly.

Chtěl bych se zeptat, zda-li lze vydat léčivé přípravky na objednávku společnosti, která není zdravotnické zařízení, pro výzkum a vývoj.

Nelze.

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

právní poradce

Česká lékárnická komora


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2021 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se