Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Teva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 9, s. 25-28

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná.

Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

ŘÍJEN

 • 3. 10. Beroun (kód semináře: 19111)

Rehabilitační nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, od 17.30 hodin

Téma: Diabetes mellitus – injekční léčba inkretiny a kazuistiky

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou ­dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 8. 10. Brno (kód semináře: 19146)

Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1, velká posluchárna, od 17.00 hodin

Téma: Infekční onemocnění horních cest dýchacích v dětském věku – opakování přerovského semináře z 6. 3. 2019

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, MUDr. Pavel Mazánek

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 9. 10. Hradec Králové (kód semináře: 19112)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Farmakoterapie bolesti

Anotace: Farmakoterapie bolesti u ambulantních i hospitalizovaných pacientů – pohled algeziologa, klinického farmaceuta a lékárníka.

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Petra Šubrtová, MUDr. Jana Hrubešová

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 9. 10. Praha (kód semináře: 19113)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii III – opakování pražského semináře z 25. 9. 2019

Anotace: Farmakoterapie u schizofrenie

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 12. 10. Olomouc (kód semináře: 19042) – NOVÝ TERMÍN!

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u infekčních onemocnění, lékové problémy antibiotik

Anotace: Na semináři bude diskutována léčba vybraných infekčních onemocnění s důrazem na komunitní infekce horních a dolních dýchacích cest a urogenitálního systému. Budou také na příkladu jednotlivých kazuistik diskutovány jednotlivé lékové problémy antibiotik a dalších protiinfekčních léčiv.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, MUDr. Pavla Paterová

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 16

 • 16. 10. Praha (kód semináře: 19116)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 18.00 hodin

Téma: Výběr léčiva u kojících žen – opakování pražského semináře z 16. 9. 2019

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, Mgr. Michaela Šlesingerová, MUDr. Lenka Křivková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 16. 10. Hradec Králové (kód semináře: 19117)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Farmakoterapie pacientů s diabetem

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Martina Maříková, MUDr. Martina Lášticová

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 17. 10. Příbram (kód semináře: 19114)

Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, přednáškový sál, pavilon C, 4. p., od 17.30 hodin

Téma: Diabetes mellitus – injekční léčba inkretiny a kazuistiky opakování berounského semináře z 3. 10. 2019

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 19. 10. Liberec (kód semináře: 19124)

Obchodní akademie, Šamánkova 500/8, od 8.30 hodin

Téma: Základní lékové problémy při dispenzaci V.

Anotace: Co je to lékový problém? Jaká je jeho závažnost? Lze ho nějak vyřešit přímo v lékárně? S jakými lékovými problémy se setkáváte nejčastěji? – Seminář pro začátečníky i mírně pokročilé. Tentokrát se zaměříme na nežádoucí účinky léčiv.

Lektoři: MUDr. Zuzana Kofferová, PharmDr. Aleš Mareček

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 14

 • 24. 10. Znojmo (kód semináře: 19115) – NOVÝ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ!

GaP – Galerie a prostor, Kollárova 27, od 18.00 hodin

Téma: Diabetes mellitus

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 14

 • 30. 10. Praha (kód semináře: 19118)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 31. 10. Třebíč (kód semináře: 19127)

Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, od 18.00 hodin

Téma: Nová perorální antikoagulancia – opakování přerovského semináře z 26. 9. 2019

Anotace: Seminář bude orientován na farmaceutickou péči o pacienty s antikoagulační léčbou, se zaměřením na nová perorální antikoagulancia. Budou diskutovány indikace těchto léčiv, jejich farmakokinetické parametry ve vztahu k ovlivnění klinické účinnosti, jejich dávkování, kontraindikace a možné lékové interakce. Dále se seminář bude věnovat roli farmaceuta k přispění eliminace rizik při léčbě, budou rozebrány edukační karty pacienta.

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

LISTOPAD

 • 2. 11. Olomouc (kód semináře: 19125)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče a lékové problémy u pacientů po cévních mozkových příhodách

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, MUDr. Petr Polidar

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 16

 • 6. 11. Tábor (kód semináře: 19143)

Ekonomická fakulta JCU, Vančurova 2904, od 17.30 hodin

Téma: Řešení lékových problémů z interních oborů – kardiologie

Lektoři: PharmDr. Kristina Pechandová Ph.D., MUDr. Josef Linhart

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 7. 11. Praha (kód semináře: 19142)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII – opakování pražského semináře z 30. 10. 2019

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 7. 11. Česká Lípa (kód semináře: 19149)

Obchodní akademie Česká Lípa, nám. Osvobození 422, od 17.30 hodin

Téma: Kazuistiky z ORL II

Anotace: IDS bude zaměřen na kazuistiky pacientů s onemocněními v oblasti otorinolaryngologie (např. mimojícnový reflux, rinosinusitidy, ústní infekce), možnosti farmakoterapie těchto onemocnění a management potenciálních lékových problémů.

Lektoři: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., MUDr. Olha Ihnatyuk

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 11. 11. Brno (kód semináře: 19109)

Farmaceutická fakulta, Pavilon farmacie – velká posluchárna, VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, od 16.30 hodin

Téma: Nová perorální antikoagulancia – opakování přerovského semináře z 26. 9. 2019

Anotace: Seminář bude orientován na farmaceutickou péči o pacienty s antikoagulační léčbou, se zaměřením na nová perorální antikoagulancia. Budou diskutovány indikace těchto léčiv, jejich farmakokinetické parametry ve vztahu k ovlivnění klinické účinnosti, jejich dávkování, kontraindikace a možné lékové interakce. Dále se seminář bude věnovat roli farmaceuta k přispění eliminace rizik při léčbě, budou rozebrány edukační karty pacienta.

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 13. 11. České Budějovice (kód semináře: 19144)

METROPOL, spol. s r.o., Senovážné nám. 248/2, učebna 203, od 17.30 hodin

Téma: Řešení lékových problémů z interních oborů – kardiologie, opakování táborského semináře z 6. 11. 2019

Lektoři: PharmDr. Kristina Pechandová Ph.D., MUDr. Josef Linhart

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 16. 11. Olomouc (kód semináře: 19043)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u infekčních onemocnění, lékové problémy antibiotik – opakování olomouckého z 12. 10. 2019

Anotace: Na semináři bude diskutována léčba vybraných infekčních onemocnění s důrazem na komunitní infekce horních a dolních dýchacích cest a urogenitálního systému. Budou také na příkladu jednotlivých kazuistik diskutovány jednotlivé lékové problémy antibiotik a dalších protiinfekčních léčiv.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, MUDr. Pavla Paterová

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 16

 • 18. 11. Praha (kód semináře: 19145)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 16.30 hodin

Téma: Léky a jídlo – opakování pražského semináře z 11. 3. 2019

Anotace: Informace o užití léčiv ve vztahu k jídlu je nedílnou součástí dispenzačního minima. Diskutován bude vliv jídla na absorpci léčiv, klinický význam této interakce a možnosti řešení. Dalším tématem bude střevní motilita – možnosti ovlivnění, dopady jejích změn na podání a absorpci léčiv apod.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

 • 27. 11. Praha (kód semináře: 19170)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 18.00 hodin

Téma: Výběr léčiva u kojících žen – opakování pražského semináře z 16. 9. 2019

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, Mgr. Michaela Šlesingerová, MUDr. Lenka Křivková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

AKTUÁLNÍ LÉKÁRNICKÁ LEGISLATIVA

Anotace: Semináře budou jako vždy věnovány tomu, co bude v době jejich konání v oblasti legislativy týkající se lékárenské péče nejaktuálnější. Tématem semináře nepochybně budou novinky týkající se připravovaného lékového záznamu a eReceptu vůbec, systému ověřování pravosti léčivých přípravků, změn v odměňování lékárenské péče, úhrad zdravotnických prostředků, nových rámcových smluv nebo problémů s nedostupností léčivých přípravků.

Semináře se uskuteční:


Čas: vždy od 18.00 do 20.30 hodin

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík (právní poradce ČLnK)

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz  – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.Poplatek: 300 Kč

Po přihlášení zašlete platbu na účet č. 35-7905240297//0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Akce je ohodnocena 6 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Kontakt:Bc. Monika Kučerovámobil: 603 576 084, e-mail: kucerova@lekarnici.cz

WEBINÁŘ

Léčba chřipky a prochladnutí

Místo a čas konání: 8. 10. 2019 od 20.00 ONLINE

Poplatek: zdarma

Délka: 90 minut

Body: 2

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK

Přednášející: PharmDr. Martina Lisá, Ph.D., MBA, PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Sponzorem této akce je společnost GlaxoSmithKline s. r. o.


Webináře jsou určeny pro farmaceuty.

Přihlašování pro lékárníky na:www.lekarnici.cz  – sekce – vzdělávání – webináře.

SEMINÁŘE

Nemoci přenášené ze zvířat na člověka – možnosti prevence a léčby

Datum konání: 9. 10. 2019

Čas semináře: 18.00–21.00 hod.

Místo konání: Hotel ILF – Budějovická 15/743, Praha 4-Michle

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Číslo akce: 19168

Počet bodů 7

Přednášející: MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková

Poplatek pro lékárníky: 500 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 700 KčPo přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/ /0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (19168).

Akce je určena pro farmaceuty a farmaceutické asistenty. Přihlášení farmaceutických asistentů probíhá u Mgr. Kláry Jindrové, e-mail: jindrova@lekarnici.cz

Sponzorem této akce je společnost Bayer s. r. o.


Deprese

Anotace: Na semináři se bude hovořit o pacientovi, který má depresi, co prožívá on sám, jak se jeho nemoc projevuje, jak se zjistí a jak probíhá. Bude prezentována dostupná léčba deprese včetně nejčastějších nežádoucích účinků antidepresiv, limitů léčby a podpory adherence pacienta.

Dále bude hovořeno o tom, jak se chovat k pacientovi s depresí, jaké jsou možnosti pomoci. Zároveň se posluchači dozví, zda je pravda, že pacient, který vyhrožuje sebevraždou, ji nespáchá, stejně jako pes, který štěká, nekouše.

Součástí semináře bude krátká interaktivní část.

Kurz je určen pro farmaceuty a farmaceutické asistenty.

Datum semináře: 14. 11. 2019

Čas semináře: 17.30 až 21.10 hodin

Místo konání: Hotel Cosmopolitan – BOBYCENTRUM, Sportovní 559/2a, BRNO

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK

Přednášející: MUDr. Anna Moricová, Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Akce je ohodnocena 9 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Poplatek pro lékárníky: 500 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 700 Kč

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz (vzdělávání > akce pořádané ČLnK)

Přihlašování pro farmaceutické asistenty, kteří ještě nejsou registrováni u ČLnK na tel: 737 532 819. Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (19166).

Kontakt na oddělení vzdělávání ČLnK:Dagmar Gavendová, tel.: +420 241 090 662, +420 737 532 819, e-mail: gavendova@lekarnici.cz

Partnerem kurzu je společnost Lundbeck Česká republika s. r. o.


GARANTOVANÝ KURZ ČLnk

Lékové interakce

Garantované kurzy Lékové interakce pořádá Česká ­lékárnická ­komora ve spolupráci se společností DrugAgency, a. s. Cílem kurzů je poskytnout ucelený pohled na problematiku lékových interakcí se zaměřením na vyhodnocení a řešení rizik interakcí z hlediska individuálního pacienta.

Přednášející: PharmDr. Josef Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, Mgr. Ondřej Suchopár

Základní dvoudenní garantovaný kurz Lékové interakce

21 výukových hodin (940 minut), probíraná témata:

 • Principy lékových interakcí
 • Genetický polymorfismus a lékové interakce
 • Vstřebávání léčiv a lékové interakce
 • Lékové interakce potravy, nápojů, léčivých rostlin nebo koření
 • Interpretace důsledků lékových interakcí
 • Lékové interakce hlavních farmakologických skupin léčiv.

Kurz je ohodnocen 40 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Poplatek za seminář je 4 990 Kč včetně DPH.

Termíny a místa konání:

23. 9. a 14. 10. 2019 – Brno (hotel Vista)

3. 10. a 17. 10. 2019 – Praha (budova Autoklubu Praha)

2. 11. a 16. 11. 2019 – Praha (budova Autoklubu Praha)

Navazující jednodenní garantovaný kurz Lékové interakce – Diabetologie

9 výukových hodin (420 minut), probíraná témata:

 • Základní informace o diabetu
 • Lékové interakce antidiabetik
 • Rozbor jednotlivých antidiabetik
 • Fytofarmaka při terapii diabetu
 • Interaktivní řešení kasuistik

Kurz je ohodnocen 20 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Poplatek za seminář je 2 420 Kč včetně DPH.

Termíny a místa konání: 26. 11. 2019 – Praha (budova Autoklubu Praha)

Navazující jednodenní garantovaný kurz Lékové interakce – Analgetika

9 výukových hodin (420 minut), probíraná témata:

 • Vznik bolesti, stupně bolesti, typy bolesti, měření bolesti
 • Přehled analgetik, mechanismy jejich působení
 • Mechanismy lékových interakcí analgetik
 • Analgetika a nápoje, potrava, koření, fytofarmaka

Kurz je ohodnocen 20 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Poplatek za seminář je 2 420 Kč včetně DPH.

Termíny a místa konání:

24. 10. 2019 – Praha (budova Autoklubu Praha)

5. 11. 2019 – Praha (budova Autoklubu Praha)

19. 11. 2019 – Brno (hotel Vista)

Semináře neobsahují žádnou komerční přednášku.

Součástí semináře jsou tištěná skripta obsahující všechny přednášky, občerstvení po celý den, oběd, roční licence Databáze lékových interakcí online i offline.

Absolvent kurzu umí pracovat s programem Databáze a získá z ní veškeré potřebné údaje pro rozhodnutí. Zná princip interakcí, dokáže je identifikovat a interpretovat. Dokáže rozpoznat, kdy nevydat lék a kdy se obrátit na předepisujícího lékaře. Dokáže pacientovi účelně poradit a pomoci. V neposlední řadě umí z hlediska lékových interakcí poradit při výběru vhodného volně prodejného léku či doplňku stravy.

Více informací naleznete na: www.lekarnici.cz (vzdělávání > akce pořádané ČLnK).

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP Spolek moravskoslezských farmaceutů pořádají

CLXXV. přednáškový večer

Uskuteční se 9. října 2019 v 18.30 hodin v Domě techniky, Ostrava-Mariánské Hory

Přednáší: PharmDr.Martina Swierkosz, Lékárna FN Ostrava Léčebné konopí z pohledu farmaceuta

4 body v CV


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 9

2019 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se